מיכי אמיתי

נוער הגבעות מול חיילי צה"ל
מיכי אמיתי מיצהר היא אם לקצין קרבי מצטיין ולארבע נערות גבעות, מצטיינות לא-פחות... 02/01/2012