הרב אליעזר שנוולד

דו"ח בריק לציונות הדתית
עד לרגע זה לא קם ה'בריק' של הציונות הדתית, זה שבאומץ רב יכתוב את הדו"ח על הישגי הציונות הדתית ואתגריה. 26/12/2018
מזמור הע' למדינת ישראל
עם כניסתה של מדינת ישראל לשנתה השבעים אנו מבקשים להביט לאחור מתוך רצון להבין את המגמה לעתיד 02/05/2017
פסח - שני אירועים ואסטרטגיה אחת
תמונת הניצחון המהדהדת של צבא מצרים החזק ביותר בעולם באותה תקופה, טובע על רכבו ופרשיו בים, משיגה את התכלית האיסטרטגית של ההכרעה ושל ההרתעה. 19/04/2016
רשע המרים יד על חברו ועל חירותו
במישור הלאומי, הרמת יד אלימה של יהודי על יהודי, בתוך הבית פנימה, או אף רק איום על כך, חמורה שבעתיים. היא מאיימת על המרקם החברתי ועל החוסן והקיום הלאומי. 14/04/2014
זהירות מקסם שווא של צבא מקצועי
ראש ישיבת ההסדר במודיעין אלוף משנה (מיל.) הרב אליעזר שנוולד, מתנגד לרעיון של צבא מקצועי "הדשא של השכן ירוק יותר". 13/06/2013
קול קורא לרבני הציונות הדתית
הרב אליעזר שנוולד קורא לרב הלל הורוביץ ולכלל רבני הציונות הדתית ומנהיגו להתייצב כאיש אחד אחרי מסקנות "ועדת המפקד והבחירות". 30/03/2012