הרב אליעזר שנוולד

מזמור הע' למדינת ישראל

עם כניסתה של מדינת ישראל לשנתה השבעים אנו מבקשים להביט לאחור מתוך רצון להבין את המגמה לעתיד 02/05/2017

פסח - שני אירועים ואסטרטגיה אחת

תמונת הניצחון המהדהדת של צבא מצרים החזק ביותר בעולם באותה תקופה, טובע על רכבו ופרשיו בים, משיגה את התכלית האיסטרטגית של ההכרעה ושל ההרתעה. 19/04/2016

רשע המרים יד על חברו ועל חירותו

במישור הלאומי, הרמת יד אלימה של יהודי על יהודי, בתוך הבית פנימה, או אף רק איום על כך, חמורה שבעתיים. היא מאיימת על המרקם החברתי ועל החוסן והקיום הלאומי. 14/04/2014

זהירות מקסם שווא של צבא מקצועי

ראש ישיבת ההסדר במודיעין אלוף משנה (מיל.) הרב אליעזר שנוולד, מתנגד לרעיון של צבא מקצועי "הדשא של השכן ירוק יותר". 13/06/2013

קול קורא לרבני הציונות הדתית

הרב אליעזר שנוולד קורא לרב הלל הורוביץ ולכלל רבני הציונות הדתית ומנהיגו להתייצב כאיש אחד אחרי מסקנות "ועדת המפקד והבחירות". 30/03/2012