פרופ' משה דן

למי שייכת הארץ?

מהות הרבונות היהודית היא הרעיון שארץ ישראל שייכת לה'. הוא הסמכות, ורבונות העם היהודי נמשכת ממנו. 31/07/2015

ההגדה: מדריך הישרדות ליהודים בגלות

מסרים סמויים בהגדה מחזקים את הקשר להיסטוריה היהודית ולארץ ישראל 25/03/2015