אביחי בוארון

עם חופשי

12/11/2014

להתעורר עכשיו

אין לנו את הפריבילגיה להתעייף. אם זה מה שיקרה, נפסיד הכל. אתם ובעצם כולנו, חייבים להתעורר עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מידי 05/06/2012