יהונתן פולארד

מכתב גלוי לרב הראשי לצה"ל
כידוע לך, על פי המסורת, יהודי לא יעבור עבירה אלא אם נכנסה בו רוח שטות. איך נוכל להבין אחרת מדוע יהודי ירא שמים כמוך, הרב הראשי של צה"ל, מביע את תמיכתו בפקודה לעקור אלפי יהודים מבתיהם בארץ ישראל? 18/12/2004
תודה לך, ראש הממשלה!
מכתב זה נשלח לרה"מ אריאל שרון ע"י יהונתן פולארד לפני שנתיים, ביום הולדתו ה47 של יהונתן. הוא מובא כאן לראשונה בתרגום לעברית. המכתב אקטואלי היום בדיוק כמו אז ואפילו יותר. 07/08/2003