הרב מאיר גולדמינץ

גוש קטיף - במה טעינו?
מה נוכל לעשות כדי לחזק את תחושת השייכות הברורה של כולנו אל כל מרחביה של ארץ ישראל? 18/07/2018
ארץ ישראל – לא נשכח
אל תשאירו את המאבק על הארץ ל"נוער הגבעות". צריך הרבה יותר אנשים. 07/05/2018
קרקע פלסטינית פרטית – מיהו הגזלן?
כל עוד לא נרים גבוה את הדגל המכריז, כי יש לנו זכות מלאה לבנות את בתינו גם על "קרקע פלסטינית פרטית" נפסיד את המערכה כולה. 05/12/2017
חוק הגיור – טוב או רע?
אינה דומה מחלוקת הלכתית בעניין הגיור, למחלוקת בנושאים אחרים, כגון כשרות או שבת. 10/07/2017
מה השורש ומה הפיתרון?
מהן גבולות המאבק? האם ראוי להרים את דגל סירוב הפקודה? ובעיקר, מה תכלית המאבק? 06/01/2016
התעמרות שלטונית בחפים מפשע
אין שום הוכחה מי הצית את הבית בדומא. אך גם אם איננו יודעים מי זה, ברור לנו שלא עשו זאת יותר משניים או שלושה אנשים. 27/08/2015
אלי אוחנה?
27/01/2015
שלג עלייך ישראל
אולי עמידתם האיתנה של תושבי הישוב, זיכתה אותנו שאחר הצהרים חזר זרם החשמל. ב"ה אנו נטועים בארץ. 17/12/2013