הרב מאיר גולדמינץ

ארץ ישראל – לא נשכח

אל תשאירו את המאבק על הארץ ל"נוער הגבעות". צריך הרבה יותר אנשים. 07/05/2018

קרקע פלסטינית פרטית – מיהו הגזלן?

כל עוד לא נרים גבוה את הדגל המכריז, כי יש לנו זכות מלאה לבנות את בתינו גם על "קרקע פלסטינית פרטית" נפסיד את המערכה כולה. 05/12/2017

חוק הגיור – טוב או רע?

אינה דומה מחלוקת הלכתית בעניין הגיור, למחלוקת בנושאים אחרים, כגון כשרות או שבת. 10/07/2017

מה השורש ומה הפיתרון?

מהן גבולות המאבק? האם ראוי להרים את דגל סירוב הפקודה? ובעיקר, מה תכלית המאבק? 06/01/2016

התעמרות שלטונית בחפים מפשע

אין שום הוכחה מי הצית את הבית בדומא. אך גם אם איננו יודעים מי זה, ברור לנו שלא עשו זאת יותר משניים או שלושה אנשים. 27/08/2015

אלי אוחנה?

27/01/2015

שלג עלייך ישראל

אולי עמידתם האיתנה של תושבי הישוב, זיכתה אותנו שאחר הצהרים חזר זרם החשמל. ב"ה אנו נטועים בארץ. 17/12/2013