אסף יפין

אל תהי צדיק הרבה

למרות בעיותיה הרבות, תנועת הMeToo מבטאת זעקת חיים הכרחית של מאות אלפי נשים שסובלות בשקט עשרות שנים, ואין לאטום אוזניים לצעקתה. 25/10/2017