ד"ר יעקב אלטמן

לא מצטרף לפסטיבל הגינוי

אם אצטרף לפסטיבל הגינוי, הרי באופן אוטומטי הנני מאשר כביכול את ההבלים האגביים החבויים בין המילים 03/08/2015

'השתדל להיות אי"ש'

אחר מטתו של הגאון רבי חיים שאול גריינמן זצוק"ל 15/04/2015

מִמה חרדים אחינו החרדים

חבל לבזבז תחמושת למול הטיעון הפוליטי-ייצוגי הקלאסי המושמע מפי דוברים ומשפיעים חרדים, אלא לעסוק בנימוקים האמיתיים. 17/03/2014