הרב יצחק בן יוסף

שמות הנשיאים

שמות הנשיאים

היהדות היא כמו אותה אבן יקרה שבזכותה יש לנו הכול ובלעדיה אין לנו שום יחוד 23/05/2013
מבחן האדם והאומה

מבחן האדם והאומה

העבדות היחידה שהתורה התירה היא זמנית לשש שנים, ותפקידה המרכזי היא לשקם את העבד, כמין מחנה שיקום זמני ולא כדרך חיים. 01/01/2013