פרופ'' נח דנא-פיקארד

שבעה ושמונה בתקופת העומר

ביהדות אנו מוצאים הרבה את פרק הזמן של 7 ימים, אך בפרשתנו ופרשה הקודמת יש גם את היום השמיני, מה יש בו ואיך הוא קשור לתקופת העומר 16/04/2015

ההתמדה משתלמת?

מהו הערך שחשוב יותר אפילו ממצוות שבין אדם לחברו וכיצד ניתן ללמוד אותו מהסלע 26/02/2015

אורו הפנימי של משה קרן דרך פניו

יוון ה"נאורה" היא בעצם חושך, מטרתה העיקרית היא הפרדה בין החומר והצורה, חסימת האור האמתי, אור ה'. 11/12/2014

מרבותינו למדנו לדרוש לשבח

נח איש צדיק בדורותיו. לנו יש את האפשרות ללמוד לשבח למרות שיש הדורשים לגנאי 23/10/2014