הרב אברהם בלס

יציאת מצרים יסוד האמונה
התלמוד הירושלמי תופס את יציאת מצרים כאירוע לאומי מכונן ומתחיל ממנו את ספירת התאריך העברי 23/03/2013