עזרא "אלנקם" יכין

שבעים שנה למדינה
לאורך ימי חיי ידעתי את הימים שבהם היינו תלויים בחסדי זרים וחוויתי את המעבר לחיים של עצמאות יהודית. 20/03/2018
יש לנו כוח אדיר, הפעילו אותו
דם יהודי נשפך כמים וכולם שותקים? הם שורפים לנו יערות ומפעלים ואנחנו מספקים להם את הגפרורים. 30/07/2017
מכתב גלוי להדסה פרומן
יד שלמה הושטה לשלום מאז עם ישראל חזר להתנחל בארצו. אבל מה לעשות? את היד הזאת הם חתכו בסכינים, רוצצו באבנים, שרפו בבקבוקי תבערה. 10/04/2016