עזרא "אלנקם" יכין

מכתב גלוי להדסה פרומן

יד שלמה הושטה לשלום מאז עם ישראל חזר להתנחל בארצו. אבל מה לעשות? את היד הזאת הם חתכו בסכינים, רוצצו באבנים, שרפו בבקבוקי תבערה. 10/04/2016