הרב אמנון בזק

שטבון חצה קו אדום

כיוון שבפועל עמדותיו סוטות מעמדותיהם של מרבית בוחרי מפלגתו, היושר הציבורי מחייב אותו שלא לשבת יותר כנציג של ציבור שאין הוא יכול באמת לייצג את עמדותיו. 11/03/2014