הרב ד"ר בני לאו

עמיר יקר ואהוב

אני כותב בסערת רגשות בגלל אהבתי הגדולה לעמיר. מהיכרותי את האיש הפרטי הזה אני יכול לדבר על המון מידות נדירות. 24/11/2014

התלכדות

04/11/2014