הרב ד"ר בני לאו

עמיר יקר ואהוב
אני כותב בסערת רגשות בגלל אהבתי הגדולה לעמיר. מהיכרותי את האיש הפרטי הזה אני יכול לדבר על המון מידות נדירות. 24/11/2014
התלכדות
04/11/2014