שאוני והטילוני אל הים

הרב יעקב הלוי פילבר ז' בתשרי

שלא יהיה צום קל

הרב אביעד שינוול ו' בתשרי

להתחבר לסליחות מחדש

האם אתם מרגישים שהסליחות עוסקות בהכל חוץ מסליחות? האם אתם לא מבינים מדוע מתוודים בלשון רבים? האם אתם מרגישים שחלק מהסליחות לא רלוונטיות למציאות שלנו כיום? מאיר יהודה ברגר ו' בתשרי

מהי חוכמה?

החכם אינו מי שיושב במגדל השן, עסוק במושכלות ובהשגות נישאות ומדבר בשפה המובנת אך ורק ליודעי ח"ן, אלא הוא נטוע במציאות, וחוכמתו מניעה תנועה מעשית ראובן ריבלין ה' בתשרי

הבחירה החופשית והתשובה

הרב יעקב הלוי פילבר ה' בתשרי

יום הדין לאור פרשת האזינו

הרב יניב עבדה ד' בתשרי

בושנו מאד כי עזבנו ארץ

הרב אריאל לוי כ"ט באלול

הראש המתוק של השנה

הרב אביעד שינוול כ"ט באלול

למנצח לבני קורח מזמור

הרב חגי לונדין כ"ח באלול

כיבוי גז באמצעות חסימת החיישן

אתר ישיבה כ"ח באלול

חינוך מאוזן

הרב ברוך אפרתי כ"ח באלול

יראה אהבה ושמחה בחודש תשרי

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ז באלול

המוכתר של מחנה השבויים

הרב נתנאל יוסיפון כ"ז באלול

בפיך ובלבבך לעשותו

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ד באלול

אין ספק (שה' סולח עוונות)

הרב אריאל לוי כ"ד באלול

אפשר בכלל לעשות תשובה?

לפעמים אנחנו טועים לחשוב שהיכולת שלנו להשתנות תלויה במישהו גדול וכריזמטי שישנה אותנו, איזו עוצמה שמימית שתגאל אותנו מחסרונותינו. הרב אביעד שינוול כ"ג באלול

שנה חדשה - שירה חדשה

הרב חגי לונדין כ"ג באלול

ה' גוזר וצדיק מקיים

הרב נתנאל יוסיפון כ"ב באלול

רֹאשׁ וְלַעֲנָה

רפאל מיוחס כ"א באלול

ובחרת בחיים למען תחיה

הרב יעקב הלוי פילבר י"ט באלול

ח"י אלול

הרב אריאל לוי י"ז באלול

חידת קמג'

ישנם כארבעים מזמורים שלא נכנסו אף לא לאחד מן הסידורים המשמשים עד היום בבתי הכנסת. מזמור קמג הוא אחד מאלהפרופ'' אביגדור שנאן ט"ז באלול

עשיתי ככל אשר ציותיני

הרב חגי לונדין ט"ז באלול

שחין מצרים

רפאל מיוחס ט"ו באלול

אשר נתת לי ה'

הרב יעקב הלוי פילבר י"ג באלול

להיכנס אל התופת!

הרב נתנאל יוסיפון י"ב באלול

מורידים את הרוחניות למטה

הרב חגי לונדין ט' באלול

מצוות שכחה

הרב אברהם סתיו ט' באלול

הנצחון המלא על עמלק

הרב ברוך אפרתי ח' באלול

חודש הרחמים – לפנים משורת הדין

הרב דב ביגון ח' באלול

געגועי הלב

הרב נתנאל יוסיפון ז' באלול

לא יהיה לך בכיסך

הרב יעקב הלוי פילבר ו' באלול

די להשתלחות ברבותינו

הרב אריאל לוי ה' באלול

לא רק שופטים ושוטרים

יהודה ולד ג' באלול

שערי העיר

הרב חגי לונדין ב' באלול

אור האורות

הרב אריאל לוי א' באלול

לא נח לרגע

מה היא אותה מנוחה של ה' שכל כך מטרידה את מנוחתו של דוד? יהודה גליק א' באלול

האחריות שמשחררת

הרב אביעד שינוול ל' באב

על מערכת המשפט

הרב ברוך אפרתי כ"ט באב

אחריות האדם על עצמו

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ח באב

וירשתם אותה

הרב אריאל לוי כ"ו באב

לבחור בטוב

הרב חגי לונדין כ"ה באב

ונתן לך רחמים

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ד באב

ממה אתם מתעוררים בבהלה?

הרב נתנאל יוסיפון כ"ד באב

הברכה והקללה מיד האדם

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ב באב

ה'מבקש'

הרב נתנאל יוסיפון כ"א באב

תורה עם דרך ארץ

הרב יעקב הלוי פילבר י"ח באב

למטר השמים תשתה מים

הרב חגי לונדין י"ח באב

אני מאמינה בירושלים

בשנים האחרונות אני שומעת יותר מדי צעירים, גם כאלה שנולדו בירושלים, שחשים בעיר ניכור. תחושה של זרות. הם מדברים על ירושלים שסועה, מפולגת. פצועה נחמה ריבלין י"ז באב

מטר ארצכם בעיתו?

הרב ברוך אפרתי ט"ז באב

מנהיגות שיש בה יראת שמים

הרב יעקב הלוי פילבר י"ד באב