דורש הן לה על חכם ישועה
הרב אריאל לוי 07/10/2019
הרב גוגל
לקראת ראש השנה מציע הרב אלי שיינפלד, ממרכז רבני ברקאי, לעשות חשבון נפש בעניין התקשורת שלנו עם הרב שלנו. על חשיבותה של תקשורת ישירה ועל תפקיד הרב בעידן גלובלי הרב אלי שיינפלד 06/10/2019
לא הלך בכח, נסה ביותר כוח!
הרב נתנאל יוסיפון 06/10/2019
עכשיו עוד אפשר?
שבת זו שלפני יום הכיפורים נקראת שבת שובה, בה יש לנו הזדמנות לעשות תשובה מתוך שמחה ועונג השבתהרב שמואל רסקין 04/10/2019
יום הפיוס
הרב דב ביגון 02/10/2019
צום גדליה
ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות. הרב זלמן ברוך מלמד 01/10/2019
לראש השנה - היום הרת עולם
מלכות שמים עלי אדמות זוהי משימתו של עם ישראל בעולם, תיקון עולם במלכות שדי מוטל על כל יחיד ויחידהרב יעקב הלוי פילבר 29/09/2019
מושגים של מלך
בראש השנה יש רגע מיוחד בו אנו ממליכים עלינו מחדש את הקדוש ברוך הוא למלך - זמן תקיעת שופר. הרב שמואל רסקין 27/09/2019
ראש השנה תש"פ – הולכים לבחירות שלישיות!
האדם חי בגוף, אך אינו משועבד לגוף. למעשה הוא מחובר לרבש"ע, שורש החיים, ורצונו הוא להיות כלי להופעת הבורא בעולם הזה. הרב יוסי דניאל 27/09/2019
ועוד מעט ואין רשע
הרב יוסי יזדי 25/09/2019
אם כבנים
הרב יעקב נמן 25/09/2019
מתי הכי טוב להתבטל?
הרב נתנאל יוסיפון 25/09/2019
ובחרת בחיים למען תחיה
הרב יעקב הלוי פילבר 24/09/2019
בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים
הרב עזריאל זילבר 22/09/2019
החפץ חיים: אסור לכנות חילוני בכינויי גנאי כדי לבזותו
אל תשנא את החוטא כי אחיך הוא. אחיך הוא במצוות ואחיך הוא גם בעבירות. כמוך ממש. טול קורה מבין עיניך. הרב אפרים זלמנוביץ' 20/09/2019
זוכר ברית אבות
כמה מרגש ומפעים לראות את הלבבות הנפתחים של המוני עמך בית ישראל הפזורים בכל פאות העולם ואומרים סליחות בגעגועים נפלאים.הרב אריאל לוי 20/09/2019
מי גנב את...?
הרב נתנאל יוסיפון 19/09/2019
למה לקלל?
הרב יעקב נמן 19/09/2019
אשר נתת לי ה'
הרב יעקב הלוי פילבר 17/09/2019
תשובה אחת מיני ים
אוהד דהן 15/09/2019
למה 16,000 איש פשטו רגל?
הרב נתנאל יוסיפון 13/09/2019
"ביומו תתן שכרו"
הרב אריאל פנדל 12/09/2019
עת לעשות לה'
לאור המבוכה השוררת בחלק מן הציבור החרדי לאומי, אני מוצא חובה לעצמי להרים את תרומתי לבירור ההדרכה התורנית. הרב שבתי סבתו 12/09/2019
באשר הוא שם
הרב יוסי יזדי 12/09/2019
מצווה גוררת מצווה
כאשר מתעוררת נשמתו של יהודי בקיום מצווה, הדבר מביא בהמשך לקיום כל המצוות האחרותהרב שמואל רסקין 12/09/2019
העמלק הקטן שבתוכנו
הרב יעקב נמן 12/09/2019
לך אמר לבי
הרב יוסי יזדי 08/09/2019
בלי טריקים ושטיקים!
הרב נתנאל יוסיפון 08/09/2019
ממה אתה מפחד?
הרב יעקב נמן 04/09/2019
מותר לכרות עץ פרי לצורך בנייה?
בפרשת השבוע נקרא על האיסור לכרות עצי פרי. במאמר זה מתבארים עקרונות של איסור כריתת עצי פרי, והאם אדם שמעוניין להרחיב את ביתו - יכול לכרות את העצים לצורך הבנייה.הרב ישועה רטבי 03/09/2019
האוצר המיוחד
אנחנו לא מומחים לנשמות, אל לנו לבחון אותו לפי ה"שווי" שלו, אלא תאהב אותו בכל מצב - כולנו בנים, כולנו אחיםהרב שמואל רסקין 30/08/2019
ומתאחדת בסגולתך
הרב יוסי יזדי 29/08/2019
בסיס השיגור של סרן שמועתי!
הרב נתנאל יוסיפון 29/08/2019
התשובה לדורנו
הרב דב ביגון 28/08/2019
מהו "רצונו של מקום"?
הרב יעקב נמן 26/08/2019
אל תחניפו את הארץ!
בפרשיית ערי המקלט מוזכרים דיני רוצח בשוגג ובמזיד. אולם בעוד רוצח בשגגה מקבל חסות והגנה הרי שרוצח במזיד מצווים להורגו כי דמו יכפר. לכאורה מה התועלת בשפיכת דמו של הרוצח במזיד?הרב משה כהן 26/08/2019
הברכה והקללה מיד האדם
הרב יעקב הלוי פילבר 25/08/2019
השומר שבפתח
הרב גרוסמן מיהר להתקשר לאשתו בישראל וביקש ממנה למסור לבדיקה את כל המזוזות שבביתם. הממצאים היו מדהימיםהרב שמואל רסקין 22/08/2019
למה זה התפרץ ממני?
הרב נתנאל יוסיפון 22/08/2019
מה מותר לקחת מדירה שמכרתי?
עונת מעברי הדירות בשיאה והרב ישועה רטבי מסביר מה מותר ומה אסור על פי דין תורה לקחת מדירה לאחר שנמכרה.הרב ישועה רטבי 18/08/2019
באה שבת, באה מנוחה
ההתנתקות המוחלטת מעסקי החולין מרוממת אותנו למנוחה עילאית וממלאת את המצברים הרוחניים, כפי ששום דבר אחר לא מסוגל לעשות.הרב שמואל רסקין 15/08/2019
נשיקה של געגוע...
הרב נתנאל יוסיפון 15/08/2019
חמשה עשר באב – הותרו שבטים
הרב אביעד גדות 15/08/2019
לא כל הרצונות מתממשים
שמעון וולף 14/08/2019
ה' שפתי תפתח
הרב יוסי יזדי 14/08/2019
עשרת הדיברות באדם ובעולם
הרב יעקב נמן 14/08/2019
הפרדה מגדרית
הרב אריאל לוי 13/08/2019
נעים לכם לשאול ולשמוע שתיקה?
הרב נתנאל יוסיפון 11/08/2019
צער המורחקים
הרב אריאל לוי 09/08/2019
המורה כגיבור
המורים, לא המשוררים, הם המעצבים את החברה, הם המנחילים את מורשת העבר לדורות בוני העתיד. הרב פרופ' יונתן זקס 08/08/2019
בוכים על העבר, מביטים אל העתיד
בית המקדש עתיד לרדת לעולמינו ברגע המכונן של הגאולה. בכל יום ובפרט בשבת מיוחדת זו בה יש לנו הזדמנות "לחזות" בבית המקדש השלישי, עלינו לפעול להתממשות הנבואההרב שמואל רסקין 08/08/2019
רצוא ושוב
הרב יוסי יזדי 08/08/2019
לא בא בחשבון
הרב יעקב נמן 08/08/2019