מה יותר חשוב, להכניס או להוציא?

בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא שוב למלך עלינו ונשפטים על מעשינו, ובוודאי שנזכה לכתיבה וחתימה טובה. הרב שמואל רסקין 09/09/2018

עשרה סניגורים ליום הדין

ד"ר יוסי לונדין 08/09/2018

ראש השנה אצל רבי מנדלי מקוצק

הרב אברהם וסרמן 08/09/2018

לחבק גם כשטוב

החוכמה היא לא להתאחד רק כשיש צרה. עלינו לשמור על האחדות גם בשגרה ולזכות להמשכת הברכות הגדולות - "ברכנו אבינו כולנו כאחד".הרב שמואל רסקין 07/09/2018

נקודת תפנית!

הרב נתנאל יוסיפון 07/09/2018

סיפור לראש השנה

הרב יאיר פרנק 06/09/2018

תשובת החרטה ותשובת הקבלה לעתיד

הרב עזריאל זילבר 06/09/2018

אתם ניצבים לפני ראש השנה

הרב חגי לונדין 06/09/2018

המלך המשפט ומדינת ההלכה

הרב עדו רכניץ 06/09/2018

אומה גדולה באמונה גדולה

הרב שלמה רוזנפלד 06/09/2018

ושבת עד ה' אלקיך

הרב יעקב הלוי פילבר 03/09/2018

גם לשלם וגם להתנצל?

בקשת סליחה נצרכת למי שציער את חברו. האם בנזקי ממון צריך המזיק לבקש סליחה בנוסף לתשלום ההיזק, או שמספיק תשלום ללא בקשת סליחה, או שמספיק לבקש סליחה ללא תשלום.הרב ישועה רטבי 03/09/2018

להקיף את כל התורה שבעל-פה בפחות משנה

כל יהודי חולם להכיר את כל רזי התורה להקיף אותה מכל עבריה. באמצעות לימוד יומי בספר ההלכות של הרמב"ם ניתן להקיף הרמטית את התורה. הרב יוסף אהרונוב 02/09/2018

אין עליך

כשאנו מתקשים להתמודד עם האתגרים שלנו, אל לנו לחפש כח חיצוני שיושיע אותנו - יש לנו כוחות, קדושה עצומה להתמודד עם כל קושי וניסיוןהרב שמואל רסקין 01/09/2018

לחזור בתשובה לכאן ולעכשיו

יהודית אפרתי 31/08/2018

"וטהר ליבנו לעבדך באמת''

עבודת ה' באמת היא עבודה ברצון כנה לקרבת ה' ולא משום שיקול סביבתי כזה או אחר. הרב יהונתן אורן 31/08/2018

ימי התשובה

רק אם אדם רואה את עצמו בצורה שלמה, על החיוב ועל השלילה שבו, הוא מסוגל להתקדם ולעשות תשובה אמיתית. הרב ד"ר יוסף שטמלר 30/08/2018

עשיתי ככל אשר ציותני

הרב חגי לונדין 30/08/2018

לוקחים אחריות!

הרב נתנאל יוסיפון 30/08/2018

אשר נתת לי ה'

הרב יעקב הלוי פילבר 29/08/2018

חודש המילואים והסליחות

הרב אביעד שינוול 26/08/2018

על ר' יחיא שניאור זצ"ל

על ר' יחיא שניאור זצ"ל, רב שכונת מורשה בירושליםהרב ש"י ויצמן 26/08/2018

כלי גבר על אשה

הרב יעקב הלוי פילבר 24/08/2018

אמונה-זוגיות-לאומיות

הבילבול של חלקים בחברה הישראלית, ובעיקר במערכת הערכאות שלה, יעבור. איננו עמלק, הטעויות הללו אינן עצמיות לנו אלא מקריות. הרב ברוך אפרתי 24/08/2018

עצת הזהב לזוגות מאורסים

הרב נתנאל יוסיפון 23/08/2018

וכבודי לאחר לא אתן

הרב יוסי יזדי 23/08/2018

לעולם לא להתייאש

הרב אריאל לוי 21/08/2018

כיצד מתחילים לחזור בתשובה?

הרב יאיר פרנק 20/08/2018

מי אחראי למזוזה בבית שכור?

הרב ישועה רטבי 20/08/2018

"את פניך ה' אבקש"

אוהד קרקובר 19/08/2018

מיהו המשיח?

הרב יניב עבדה 19/08/2018

צמאון למשפט אלוקי

הרב ברוך אפרתי 19/08/2018

אחריות האדם על עצמו

הרב יעקב הלוי פילבר 19/08/2018

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו

על האדם לשפוט היטב את כל מה שנכנס ויוצא דרך שערי גופו, לעשות "ביקורת גבולות" - האם דבר זה ראוי או לא?הרב שמואל רסקין 17/08/2018

על עגלה ערופה והאשם המרכזי

הרב אברהם וסרמן 17/08/2018

מציל מצפון האומה ואחדותה

מתוך דברים שנשא יו"ר מכון ז'בוטינסקי ב"בית הרב", למלאת 83 שנה לפטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל, ג' אלול תשע"ח יוסי אחימאיר 17/08/2018

חודש הרחמים והסליחות – כל אחד לזולתו

הסליחה והרחמים – מביאים לאחדות בין הבריות, והאחדות היא הופעת שמו של הקב"ה בעולם - שלוםהרב יאיר פרנק 17/08/2018

קוֹל ה' בֶּהָדָר

אבי רט 16/08/2018

שערי העיר

הרב חגי לונדין 16/08/2018

מה יצא לנו מזה?

הרב נתנאל יוסיפון 16/08/2018

כוח התקווה

הרב ד"ר יוסף שטמלר 16/08/2018

המחתרת, הגנבים והתשובה

הרב עזריאל זילבר 15/08/2018

כי אתה עמדי

הרב יוסי יזדי 15/08/2018

לשני בתי ישראל

על התכתבותם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל והרב יוסף משאש זצ"להרב ש"י ויצמן 14/08/2018

מדוע הפכו לתינוק את השם?

הרב נתנאל יוסיפון 13/08/2018

זהירות: איסור 'חדש'

הרב יצחק דביר 13/08/2018

אברהם נגד, אלוהים בעד

אברהם מתנגד לגירוש הגר, שרה בעד. כל אחד וסיבותיו עימו, ואלוהים? הוא עם שרההרב רונן נויבירט 12/08/2018

כיצד ללמוד את משנת הראי"ה?

הרב יעקב הלוי פילבר 12/08/2018

חודש הרחמים, הסליחות, והצדקה

חשוב שנקבל החלטה טובה עם תחילת חודש אלול - שנתינת הצדקה שלנו תהיה מכל הלב, אך לא להסתפק בכוונות טובות אלא נדאג לעזור בפועל לאחרהרב שמואל רסקין 09/08/2018

אלול-הנותן בים דרך

הרב יוסי יזדי 09/08/2018

המרימים את דגל התשובה מאהבה

הרב דב ביגון 08/08/2018

על משפט וצדק

אכן, רבים מעמיתיי השופטות והשופטים בבתי המשפט לדרגותיהם רואים את התנך כמקור השראה למאמץ לעשיית צדקד"ר אליקים רובינשטיין 07/08/2018

הרב רענן הי"ד - אחד ומיוחד

הרב אריאל לוי 06/08/2018

שברת שילמת?

הרב ישועה רטבי 05/08/2018