בשבע 418: מהלכים משולבים לשמירת היציבות

רק פעולות מתואמות של בנק ישראל ומשרד האוצר יצליחו לשמור על שער דולר שלא יפגע ביצואנים, אך גם ימנע התפרצות אינפלציונית

יוסף פריימן , י"א בכסלו תשע"א

משבר ה'סאב פריים' שנגרם ממשבר שוק המשכנתאות האמריקני התרחש אמנם לפני שנתיים, אולם גלי ההדף שלו ניכרים כיום בצורה בולטת בשוקי ההון הגלובליים. מגדל הקלפים עליו התבסס שוק האשראי והמימון במדינות המערב החל לרעוד. ממשלות ובנקים מרכזיים בכלכלות המובילות הזרימו מזומנים ונטלו התחייבויות בהיקף של טריליוני דולרים על מנת לעבור בשלום את המשבר. בארה"ב בלבד, נסק החוב הלאומי מ-10.6 טריליון דולר ל-12.7 טריליון וצפוי להמשיך ולגדול. ההרעה בנתוני המקרו של המשק האמריקני והצורך לגייס מזומנים למימון פעולות הממשל פגעו קשות בערכו של הדולר, שנחלש מול סל המטבעות העולמי עד כדי כך שנקבע מושג כלכלי עולמי חדש – 'מלחמת המטבעות'.

במקביל למטבעות, ישנה גם מלחמת סחר בין המדינות, כשחומרי הגלם בעולם המתומחרים בדולרים רשמו עליות משמעותיות שמאיימות ליצור לחצים אינפלציוניים בכלכלות העולם. למלחמות האלה יש השפעה ישירה גם על המשק הישראלי. מאז המשבר ב-2008 הצליחה ישראל להרחיב את פעילות היצוא שלה שמהווה חלק מהותי של 40 אחוז מהתוצר המקומי. עם זאת, התחזקות השקל מול המטבעות המובילים, כשבראשם הדולר, פגעה ברווחיות היצואנים והמשך התחזקות של השקל עשוי לגרור צמצום ביצוא, שעלול לפגוע בשוק התעסוקה בישראל. שמירת רווחיות היצוא באמצעות שער חליפין נוח ותמיכה בפעילות מוטת יצוא תתרום לביקוש לעובדים ולצמיחת המשק. 

רכישות המט"ח של בנק ישראל הציפו את המשק בשקלים ותרמו ללחצים האינפלציוניים. בנק ישראל נלחם בלחצי מחירים ועליית המדד באמצעות העלאת שער ריבית השקל. בנק ישראל נדרש לספוג עודפי שקלים אלו באמצעות הנפקת מלווה קצר מועד [מק"מ], מהלך שהביא לספיגה של כ-60 אחוז מהשקלים בלבד. הוכח כי פעולות ההתערבות של בנק ישראל, בהן הוא רוכש דולרים תמורת שקלים, אינן יכולות להתנהל כפעולה עצמאית ובודדת ונדרשת להיות משולבת גם בפעולות מצד משרד האוצר. מהלך משולב של האוצר ובנק ישראל כמו הגבלה באמצעות מיסוי על פעילות ספקולנטים ותנועות הון קצרות טווח נחלה כישלון בשנות התשעים בדרום אמריקה. אולם בטווח הקצר, כחלק ממגוון פעולות למתן פעילות מצד גורמים זרים וספקולנטים, היא עשויה לתמוך בהתייצבות שער החליפין בתחום רמות הנוח לסקטור היצוא, מבלי שהדבר יגרור עליות מחירים ושער ריבית חריגים.

הכותב הוא מנכ"ל קבוצת פריקו העוסקת בניהול סיכונים פיננסיים