בשבע 421: אתר השלום

איגוד האינטרנט הישראלי הוא הגוף המוסמך להקצות שמות אתרים עם שמות המתחם של ישראל המאופיינים בכתובת אינטרנט עם סיומת il .

שמואל אדלמן , ב' בטבת תשע"א

אריאל רופא, תושב אלפי מנשה, רכש לפני כחצי שנה באמצעות רשם מוסמך את שם האתר (דומיין) www.peacenow.co.il  ותלה בו שלט וריטואלי מאיר עיניים  - 'למכירה'. אך כעבור זמן קצר גילה כי תנועת שלום עכשיו, שכתובת אתר הבית שלה מאוד דומה (סיומת org במקום co.il) מיהרה לשלוח לו מכתב מאיים: "הנך נדרש בזאת וללא דיחוי להסיר את הודעת המכירה מהאתר המפר ולהעביר את רישום שם המתחם על שמה של מרשתנו וזאת לא יאוחר מ-72 שעות ממועד מכתבנו זה". בהמשך המכתב ישנו איום מפורש לתביעה משפטית באם לא יפעל על פי ההנחיות.

חישוב קל גילה שמועד פקיעת האולטימאטום חל בשבת, ומחשבה שנייה הניעה את אריאל רופא לפנות לייעוץ משפטי.

עו"ד יצחק בם, שהתנדב לייצג את רופא מסביר במכתב מנומק כי לרופא זכות משפטית להשתמש בדומיין שרכש כפי שכבר נקבע בתקדימים משפטיים. מתברר עוד ש'שלום עכשיו' עצמה יודעת להתנער משם תנועתה כשצריך. בתביעת דיבה שהגיש אריה קינג מירושלים כנגד 'שלום עכשיו' בעקבות פרסום פוגע בעיתונות טען עו"ד צלי רשף, כי התנועה אינה נחשבת יישות משפטית שניתן לחייבה בתשלום, היא איננה אינה עמותה, אין לה נכסים או חשבונות בנק ומדובר בעצם ב'מותג חינוכי' בלבד.

עו"ד בם מזכיר כי במשך שנים רבות שמה אצל רשם העמותות היה "ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים"  וכי רק בשנת 2008 שינתה את שמה לשם המתאים "ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים" וחדלה מלהטעות את רשם העמותות לגבי פעילותה ואת הציבור לגבי שמה

"בהתאם לאמור", כותב עו"ד בם, "זכותו של מרשי לעשות כל שימוש בשם זה לרבות מכירה. ככל שמרשתך סבורה כי יש לה מונופול הן על ה-'שלום' והן על כתובת המתחם, עליה לפנות לבית המשפט"

מתברר איפוא כי גם בעולם הווירטואלי אין מונופול על השלום.

יריב אופנהיימר מגיב: גורמים בימין לא בוחלים בשום אמצעי על מנת להטעות את הציבור על ידי גניבת הדומיין "שלום עכשיו". מדובר במהלך שאינו מכבד אפילו לא את הימין הקיצוני ואני בטוח שאיגוד האינטרנט הישראלי ישים לכך סוף.
באשר לטענות המשפטיות כביכול: רשם העמותות קבע בכתב כי "הכינוי 'שלום עכשיו' מוכר היטב לציבור הרחב המעורה במציאות הפוליטית בארץ ומזוהה בתודעתו עם פעילותה ועמדותיה של ש.ע.ל. תחת המותג 'שלום עכשיו'".