בשבע 423: עניין ציבורי

קוראים כותבים על עניינים שעל סדר היום...

מכתבים למערכת , ט"ז בטבת תשע"א

השוואה מופרכת

יש המתנגדים לקריאה שלא למכור ולהשכיר דירות לערבים בטענה שכך נהגו ביהודים באירופה.

אלא שההשוואה הזו אינה במקומה.

באירופה היהודים מעולם לא הפעילו טרור נגד המדינה בה ישבו, לא פוצצו אוטובוסים ולא רצחו את שכניהם הגויים. איש לא חשש ללכת ברחובות בהם התגוררו היהודים. נהפוך הוא, היהודים שירתו בצבא המדינה ולעיתים נלחמו ביהודים אחרים שישרתו בצבא האויב. הם גם לא ניסו לכפות את דתם על שכניהם ולא הצהירו על כוונתם להשליכם לים.

הערבים, לעומת זאת, נוקטים בטרור, מנסים לכפות את האסלאם בכל העולם ולא ויתרו על 'זכות השיבה'. מטרתם אינה לגור עמנו, אלא להשתלט על יישובים יהודיים.

יעקב שוק, נתניה

 

תמלוגי הגז – סוגיה רצינית

(בתגובה ל'שופטים ושוטרים', גיליון 422)

ברצוני למחות על סקירתו של יאיר שפירא, 'גז מימין, גז משמאל', שניתחה בקלילות את המאבק החריף המתנהל בסוגיית המיסוי המוצע על יד ועדת ששינסקי על רווחי הגז. מדובר בסוגיה ערכית ורצינית שלצערי לא עלתה לקדמת הבמה במחוזותינו – גזל זכויות ממון של עשרות אלפי משקיעים קטנים, שהם ולא הטייקונים, מחזיקים ברוב נכסי הגז.

חזקות הגז הוענקו לשותפויות שבהסתמך על הבטחות המדינה (למיסוי של 12.5 אחוז בלבד) הסתכנו בהשקעת סכומים גדולים, שרובם ירדו לטמיון. ואז, כשהקב"ה הצליח את השקעתם, החליט האוצר שהם יהיו זכאים לקבל רק 10-15 אחוז מהרווח. זהו מיסוי דרקוני, הרבה מעבר למקובל בעולם, והפרה של התחייבויות בכתב ובעל פה. יחיד שהיה נוהג כמנהג האוצר היה זוכה ל'מי שפרע', אך במדינתנו השאלה ששואל שפירא בטורו היא רק איך יחולק הגזל.

דוד וינברגר, מורשת

 

דממה בהר הבית

הוועדה המיוחדת שהוקמה לבחינת דו"ח המבקר על הנעשה בהר הבית החליטה שלא לפרסם את הדו"ח. הדבר הוסבר בחשש ל"פגיעה ביחסיה הבינלאומיים של ישראל", תירוץ הנשמע בלתי סבור לחלוטין. הייתכן כי דוחות מבקר המדינה מתפרסמים על כל נושא ודווקא הדו"ח על האתר הקדוש ביותר לעם היהודי יישאר חסוי?

ממשלות ישראל לדורותיהם גילו אדישות ואזלת יד לנעשה בהר הבית. הווקף ניצל זאת  לקביעת עובדות בשטח תוך גרימת הרס מסיבי ובלתי הפיך לממצאים ארכיאולוגים מימי בית ראשון ושני. למרבה הפלא, רוב הציבור הדתי והחרדי הגיב גם הוא באדישות להרס הנרחב. מי שעורר את הממשלה לפעילות בנושא הוא 'הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית' המורכב בעיקר מארכיאולוגים ואנשי רוח. אמנם ההרס המסיבי הגלוי  נפסק בינתיים, אך אין כל ערובה כי לא יימשך בעתיד. חשיפת דו"ח המבקר היא  הכרחית על מנת להפיק לקחים כיצד התאפשר ההרס הנרחב ובעיקר איך להבטיח שהרס כזה לא יתרחש בעתיד. הייתכן כי המתפללים לבנייתו של בית  המקדש ימשיכו גם הם לגלות אדישות נוכח הנעשה בהר ולא יתבעו את פרסום דו"ח המבקר?

                                                                אדוה נוה   

                                                           שערי תקוה