בשבע 430: ציד הישיבות

בעקבות החמרת הפיקוח של משרד החינוך, בישיבות שוקלים עתירה לבג"ץ

ניצן קידר - ערוץ 7 , ו' באדר תשע"א

"מתקפה", ו"ציד הישיבות" - אלו רק חלק מההגדרות של התקשורת החרדית בשבועיים האחרונים, שזועמת על גל הפשיטות והביקורות המחמירות של אנשי האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך על הישיבות החרדיות והכוללים.

הכל החל לפני כחודשיים, עם פיצוץ הפרשה שזכתה לכינוי "המתמידים", על שם הקהילה החרדית שבה נתפסו קבוצה של מנהלי מוסדות ותלמידים, כשהם נעזרים בזיופים סיטונאיים של תעודות זהות, במטרה לקבל תמיכה כלכלית גדולה יותר ממשרד החינוך.

הפרשה הזו הביאה לפני כשבועיים להוצאת מכתב עליו חתום עמוס צייאדה, מנהל האגף למוסדות תורניים, ומשמעותו החמרה קשה של נוהלי הביקורת. צייאדה אמנם מציין במכתבו כי "מובן מאליו כי מדובר במיעוט קטן המכתים את שמם של לומדי התורה כולה, וכי רוב רובם של מנהלי המוסדות ולומדי התורה אינם קשורים למעשים מעין אלו בכל צורה שהיא". למרות הדברים הללו הוא פורש על פני שלושה דפים כמעט את מה שהוא מגדיר "הבהרות", ומה שמפרשים בישיבות ובכוללים כהחמרה קשה של הנהלים. מאז יצא המכתב, גרמה החמרה זו לפסילתם של מוסדות רבים, שבינתיים יצטרכו להסתדר ללא תמיכת משרד החינוך.

ההחמרה באה לידי ביטוי בכמה אופנים: ראשית, תלמיד שלא היה בבית המדרש או באולם הלימוד בזמן הגעת המבקרים, לא ייספר ברשימת הזכאים לתמיכה. נציג המוסד המבוקר יישא אישית באחריות במקרה של התחזות. גם על חופשה או טיול במוסד חלה חובה להודיע לאגף מראש, שמא תבוא הביקורת באותו יום. הסעיף הקשה ביותר, עליו מלינים ראשי מוסדות רבים, הוא "תביעות השבה", שמבהיר כי "מוסד שיתברר כי קיבל תמיכה שלא כדין יידרש להשיבה באופן מיידי". הדרישה נשמעת אמנם הגיונית, אלא שהיא חלה גם רטרואקטיבית. תלמיד שנפסל היום מסיבה זו או אחרת, עשוי, על פי שיקול דעת הביקורת, להיפסל גם רטרואקטיבית לתקופה ארוכה יותר, ואז המוסד יחוייב לשלם כסף, והרבה. נזכיר כי שיקול הדעת של המבקרים הוא הקובע כאן, והדבר משאיר טעם לפגם, משום שההנחיות הללו אינן "חקוקות בסלע". הטענות הללו גרמו לראשי המוסדות החרדיים לשקול צעד שהם נמנעים ממנו בדרך כלל: פנייה לבג"ץ, כשבמקביל לאורך השבוע האחרון נמשכו הביקורות ביתר שאת. עד ראייה לאחת הביקורות תיאר כי מעבר לפחד שמשליטים הפקחים עם בואם, הם משאירים לעצמם שיקול דעת רחב בכל הקשור לאישור או פסילת בני ישיבות, ובאחד המקרים אף פסלו אדם מסוים חרף העובדה שהוא כלל לא משתייך לישיבה ובסך הכל בא למסור חבילה לאחד מחבריו.

בדיקת 'בשבע' מעלה שגם ישיבות ההסדר סופגות את אפקט "המתמידים". "אנחנו באותה סירה עם הציבור החרדי מהבחינה הזו", אומר ל'בשבע' איתן עוזרי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. לדבריו, "היו ביקורות בישיבות הסדר, שעל צורת ההתנהלות שלהן ושל הפקחים היתה טרוניה רבה מצד ראשי הישיבות. אחד מהם אף פנה לשר החינוך במכתב תלונה. בישיבות אחרות בחרו לפנות לחברי הכנסת של הציבור הדתי לאומי במטרה שיתערבו בסוגייה. אנחנו כאיגוד דרשנו פגישה של ראשי ישיבות ההסדר עם שר החינוך במטרה לקבל הבהרות בנושא", מסכם עוזרי.