בשבע 430: מכתבים למערכת

קוראים כותבים על עניינים שעל סדר היום

בשבע , ו' באדר תשע"א

לאן נעלמו הסרבנים

(בתגובה ל'המכתב חזר לשולח' גיליון 428)

ראשית, יש לומר שדבריו של אמנון שפירא אמיתיים וברורים, ובפרט המשפט "השמאל ממילא נגדנו, הימין ממילא בעדנו, נשאר המרכז".

אך חייבים לציין עובדה שהוא כתב במאמרו שפשוט אינה נכונה. שפירא כתב ש"אף לא חייל אחד ציית לפסק" ההלכה של ר' אברום שפירא זצ"ל. הדברים בוודאי לא נכונים, זאת מתוך היכרותי עם סרבני פקודה מתקופת ההתנתקות, וכן מתוך ידיעות ששמענו בחדשות. רבים אמנם לא שמעו עליהם, אך  זאת מכמה סיבות: ראשית, יש חיילים שסירבו עוד בטרם החל תהליך הפינוי, ולכן זה לא תפס כותרות. שנית, יש חיילים שהודיעו למפקדיהם שהם לא מתכוונים לבצע את הפקודה ואלו הטילו עליהם לעשות דברים אחרים בזמן הפינוי, או שחררו אותם לכמה ימי חופש שבמקרה נפלו על הפינוי. ושלישית, התקשורת המגויסת עמדה ברשות המדינה והעלימה כל צל של סירוב, כדי ליצור את הרושם שאף אחד לא מסרב ובכך למנוע סירובים נוספים.

למעט דברים אלה, דבריו של שפירא הם נקודה למחשבה, יישר כוח.

אסף-חיים בהרב, מעלה אדומים

ללמוד ממצרים

בארצנו הקטנה קשה להוציא את האזרחים אל הרחוב, אבל צריך ללמוד משכנתנו מצרים כיצד כאשר מחירי המזון עולים, כולם יוצאים אל הרחובות כדי לשנות את רוע הגזירה. בישראל עשרים משפחות מחזיקות את כולנו בגרון. כאשר זוג צעיר אינו יכול לרכוש דירה ואין באפשרותו לשכור דירה ולשלם כחמשת אלפים שקלים לחודש אולי הגיע הזמן להתעורר ולצאת כנגד מדיניות הממשלה. יש לנו הזדמנות נדירה לצאת מאי השוויון ולשפר במעט את המצב למעמד הביניים.

דוד קשני, תל אביב

בג"ץ טוב למרגלים?

תנועת 'יש גבול' עתרה לבג"ץ נגד מינויו של אלוף יאיר נוה לסגן הרמטכ"ל, בטענה כי לפי המסמכים שחשפה ענת קם פעל נוה בניגוד להנחיות בג"ץ בעניין הסיכול הממוקד. העתירה נדחתה משום שלא נמצאו הוכחות להפרה של הנחיות הבג"ץ.

אלא שעצם הדיון בעתירה תמוה, שכן ההסכמה לדון את נוה על סמך המסמכים הגנובים מעניקה לגיטימציה רטרואקטיבית לגניבתם.  

                                                אדוה נוה, שערי תקוה