בשבע 432: ‎אגרה בלי תמורה

בן גוריון התנגד להכנסת הטלווזיה לארץ מחשש שזו תשחית הנוער. שנים רבות אחרי, חלק ניכר מהציבור יסכים לקביעתו של הזקן...

שמואל אדלמן , כ' באדר תשע"א

 

 

 

דוד בן גוריון התנגד להכנסת הטלווזיה לארץ מחשש שזו תשחית הנוער. שנים רבות אחרי, חלק ניכר מהציבור יסכים לקביעתו של הזקן, אך ממשיך בכל זאת לצרוך את שלל ערוציה.

ישראל, תושב ירושלים, החליט זה מכבר שהתכנים המוקרנים בטלוויזיה נוגדים את אמונתו ואורח חייו והתנתק משידורי הטלוויזיה. המכשיר הישן שניצב בפינת הבית משמש כעת את ילדיו לצפייה בדיסקים חינוכיים בלבד. יחד עם זאת, מדי שנה נשלחת אליו הודעת תשלום מאגף הגבייה של רשות השידור.

נזכיר, כי בניגוד לערוצים המסחריים הממומנים ע"י פרסומות, רשות השידור גובה אגרה מכל מי שמחזיק מקלט טלוויזיה, בין אם הוא צופה בשידורים ובין אם לאו. 

במכתב שקיבל ישראל השנה התברר כי עם  תום עידן השידור האנאלוגי, יהיה צורך בממיר דיגיטלי על מנת לקלוט את ערוצי רשות השידור.

פנינו לרשות השידור בכדי לברר האם בעקבות השינוי יוכל מי שמחזיק במכשיר בלבד, בלי חיבור לממיר כלשהו, לפטור עצמו מהתשלום.

דוברת רשות השידור דוחה את הרעיון על הסף: "אין כל שינוי בחובת תשלום האגרה, היות והפוטנציאל של המקלט לקלוט את השידורים  נשמר בין אם במסגרת השידורים האנלוגיים היום (באמצעות אנטנה) ובין אם במסגרת השידורים הדיגיטאליים לאחר המעבר".

הדוברת מסבירה גם את נחיצותה של האגרה: "תפקידה של רשות השידור היא לשדר שידורים ציבוריים, וכדי  להבטיח את אי התלות של הרשות בגופים ממשלתיים או מסחריים קבע המחוקק כי שידוריה ימומנו על-ידי הציבור באמצעות אגרה".

גם ח"כ אורי אורבך, שהעביר לא מעט חוקים צרכניים  מלמד זכות על השיטה:

 "אני תומך בשידור טלוויזיה ציבורי ומעדיף אותו נקי מפרסומות. כיוון שכך, הדרך לממן אותו היא מאגרה. אי אפשר לגבות תשלום רק ממי שצופה בערוץ, כמו שאי אפשר לפטור אדם מאגרות רכב"

ישראל לא ממש משתכנע: "רשות השידור מאלצת אותי לשלם על שירות שאינני משתמש בו. אני נאלץ לשלם את התשלום המיושן הזה בעוד שמי שצופה בערוץ הראשון באינטרנט לא משלם כלל".

ח"כ אורבך מודע  לשינויים הטכנולוגיים ואומר:   "אם תימצא שיטה אחרת למימון שידורי הערוץ הציבורי - יש מקום לשקול את שינוי השיטה. ייתכן והשינויים הטכנולוגיים והתכניים יחייבו זאת בעתיד. בינתיים, מוטב להשקיע כסף וכישרון בשידור הציבורי, במקום לגרום לכך שהשידור הפרטי והממוסחר ישתלט על כל המרחב התרבותי שלנו".