בשבע 436: מכתבים למערכת

קוראים כותבים ומגיבים על עניינים שעל סדר היום

בשבע , י"ח באדר ב תשע"א

מהפכה אמונית

(בתגובה ל'שתיהן יחד או כל אחת לחוד', גיליון 435)

בדיון על מקסום הכוח הדתי בפוליטיקה, הסכימו כולם ש'מנהיגות יהודית' הובילה מהפכה ביחס לליכוד, לטוב או למוטב, אך לא נגעו במשמעות העמוקה של מהפכה זו. מנהיגות יהודית חרטה במטרותיה את ביטול המושגים 'דתיים – חילוניים' ולצורך כך יצרה את המושג 'אמוני'.  הפעילות המשותפת של חברים אמוניים עם כיפה ובלי כיפה לקידום הרעיון של מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה הוא לדעתי המהפכה האמיתית. שבירת המחיצות בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור המסורתי, הלאומי והחרדי היא המפתח להנהגה העתידית של מדינת ישראל. הנהגה שתוביל אותנו למילוי ייעודנו תיקון עולם במלכות ש-ד-י.

מיכאל פואה, מנכ"ל 'מנהיגות יהודית'

גם בפורים אסור

(בתגובה ל'אם אסתר היתה חרדית', גיליון 435)

לצערי הרב, דווקא בחג של איחוד לבבות ואהבת איש לרעהו, הרב חיים נבון זורע פירוד לבבות והתנשאות של ציבור אחד (ועוד עם תירוץ ש"בפורים מותר!"). ניתן לכתוב בדיוק אותם דברים – חשובים ככל שיהיו – שלא מתוך השפלה או זלזול בציבור נכבד וגדול בעם ישראל. אני בטוח שהרב נבון מכיר את מאמרו של הרב קוק זצ"ל 'מסע המחנות', אבל מן הראוי לפרסם ולהדגיש את הדברים שוב: "באמת, לא שני מחנות כי אם שלשה מחנות הננו מונים מאז. מסורת ישנה היא ש'צבור' הוא כולל במובנו כפי הנוטריקין שלו 'צדיקים בינונים ורשעים'... וטוב מאד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים ולהביט בעין יפה על אחרים". כל מה שחסר לנו זה הוא שבעיתונות החרדית יכתבו מאמר שכותרתו "אם אסתר היתה דתית לאומית", ואולי במאמר ההוא יעלו אף את מרדכי לדיון...

נעם קניגסברג, ר"מ בישיבת ההסדר שעלבים

 ללמוד מהבריטים
כל אימת שמבצעים המרצחים הפלשתינים רצח מתועב ביהודים, מתחיל אצלנו ויכוח האם לגזור עליהם עונש מוות, או לדונם למאסר
עולם, שם נהנים הם ממנעמי החיים ובסופו של דבר משוחררים מהכלא. ברצוני להזכיר לכולנו כיצד נהגו הבריטים בתקופת המנדט בארץ ישראל במרצחים הערביים. בעיקר אמור הדבר ב'מאורעות' 36-39 .עשרות רבות אם לא למעלה מזה, נתלו, כפרים נהרסו ותושביהם הוגלו, לרבות מנהיגי הציבור הערבי. לדעתי ולדעת רבים יש לגזור עונש מוות על המרצחים הערביים. גם כיום, ובכך לחדש את ההרתעה.
                                                                                                                                            משה בודק, חיפה

 

  • בכתבה 'לכודים ברשת' בגיליון האחרון (435) הוזכרו נתוני סקר שעסק בהרגלי הגלישה של בני הנוער הדתיים. הסקר בוצע על ידי  ד"ר עדו ליברמן ממכון ל.ש.ם.