בשבע 448: מהפך בלשכה

מהפך: עו"ד דורון ברזילי שנתמך ע"י רשימות דתיות וחרדיות גבר על עו"ד יורי גיא רון בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין

יאיר שפירא , כ"א בסיון תשע"א

ביום שלישי השבוע נערכו בחירות לראשות לשכת עורכי הדין ולמוסדותיה. תוצאות הבחירות הורו על מהפך ורשימת השמאל הקיצונית 'לשכה אחרת' איבדה את ראשות הלשכה ואת הדומיננטיות במועצה הארצית לאחר שתים עשרה שנה. 

לראשות הלשכה נבחר דורון ברזילי, שכיהן בארבע השנים האחרונות כיו"ר מחוז תל אביב. ברזילי הצליח לגרוף 1400 קולות יותר מיריבו, ראש הלשכה הנוכחי עו"ד יורי גיא רון. רשימת 'עתיד' בראשה עמד, זכתה בעשרה מתוך 24 המושבים של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הדחתו של גיא רון מראשות הלשכה היתה יכולה להיחשב למהפך פוליטי, שהרי גיא רון פעיל בארגוני שמאל ותומך נלהב באקטיביזם השיפוטי וסיעתו הצטיירה לא פעם, בעיקר בקדנציות קודמות, כאנטי ציונית. אלא שמהתוצאות הרשמיות שפרסמה ועדת הבחירות של הלשכה מסתבר, כי על ברזילי יהיה להתמודד עם מועצה לעומתית. רשימתו של גיא רון זכתה אמנם רק בשמונה מושבים במועצה, אך בארבעה מושבים זכו הרשימות הערביות, ובשני מושבים נוספים זכתה רשימת 'לתכלית ראויה', רשימה המזוהה עם ארגוני הקרן החדשה לישראל. בשני המקומות הנותרים במועצה זכו הרשימות הדתיות והחרדיות שעתידות לשתף פעולה עם ברזילי, אך עדיין עלולות למצוא עצמן במיעוט של ימין-מרכז-ושמאל מתון אל מול רוב של רשימות השמאל הקיצוני והערבים. במצב דברים זה יוכל ברזילי לשלוט בלשכה בעיקר בזכות השליטה המרשימה שהשיגה 'עתיד' בוועד מחוז תל אביב, הוועד הגדול והמשמעותי בלשכה, שכוחו נראה פעמים רבות כשקול לזה של המועצה הארצית. לבד ממינוי נציגים ראויים לוועדה לבחירת שופטים ולוועדה למינוי דיינים, נכונו לברזילי אתגרים משמעותיים בעיקר במימוש רצונו בחידוש משוב השופטים, ובצורך הדחוף לצמצם את זרם המצטרפים למקצוע והעלאת רמתם המקצועית והמוסרית של העוסקים בו.

במערכת הבחירות הנוכחית בלטה נוכחותן של הרשימות הדתיות והחרדיות. הרשימה הדתית מסורתית ברשותו של עו"ד יצחק נטוביץ הצליחה להכניס נציג אחד למועצה הארצית ונציג אחד לוועד מחוז תל אביב. הרשימה הדתית חרדית 'טוב' בראשותו של עו"ד שלמה לינצר הצליחה להכניס נציג אחד למועצה הארצית ונציג אחד לוועד מחוז ירושלים, במסגרת רשימה משותפת עם סיעת 'עתיד'. 'מאזני צדק', רשימה דתית חרדית נוספת, אשר במהלך פוליטי תמוה קראה לתומכיה להצביע לגיא רון לראשות הלשכה, כשלה בבחירות ולא הצליחה להכניס נציג מטעמה בהתמודדות לוועד מחוז תל אביב.