בשבע 448: זה לא לטלפון

על סכנת הקרינה מטלפונים סלולריים

פינחס ורבקה קופר , כ"א בסיון תשע"א

בעקבות הצהרת 'ארגון הבריאות העולמי' – על סכנת הקרינה מטלפונים סלולאריים

הטלפון הסלולארי הפך לחלק אינטגראלי מהחיים, אך חשוב להקפיד על כללי זהירות באופן השימוש בו ועל צמצום משך השימוש. חובה לנקוט במשנה זהירות, בעיקר אצל ילדים, הרגישים במיוחד לגורמי סיכון מסרטנים. השימוש בטכנולוגיה הסלולארית הינו חדש יחסית, ולכן יש להמשיך ולעקוב אחרי השפעתה ארוכת הטווח על הבריאות. פרק הזמן העובר בין חשיפה כלשהי לבין התפתחות סרטן הינו ארוך יחסית ונע, עבור גידולי מוח, בין לפחות 10 שנים ועד כ-40 שנה.

בעקבות הצהרת 'ארגון הבריאות העולמי', לפיה טלפונים סלולאריים הם גורם הנחשד כמסרטן, ממליצה האגודה למלחמה בסרטן לציבור לנהוג לפי "עקרון הזהירות המונעת" ולנקוט במספר אמצעי זהירות סבירים, על מנת לצמצם את רמת החשיפה לקרינה ממנו.

  • רצוי להשתמש באוזנייה שאינה אלחוטית (דיבורית אישית). בעת נהיגה יש חשיבות כפולה לשימוש בדיבורית, הן מסיבות של בטיחות בנהיגה והן על מנת לצמצם את החשיפה לקרינה.
  • מומלץ להימנע ככל האפשר מנשיאת טלפון סלולארי כשהוא צמוד לגוף (בחגורת המכנסיים; בכיסי הבגדים; ועל הצוואר באמצעות שרוך). קיימים מחקרים שהצביעו על קשר בין נשיאת טלפון סלולארי על הגוף לבין פגיעה בפוריות. יתכן ובעתיד יימצא קשר בין נשיאת המכשיר על הגוף לבין נזקים נוספים.
  • במכשיר סלולארי קבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו.
  • באזורים בהם הקליטה חלשה (כמו מעליות), מומלץ להמעיט בשימוש בטלפון כשהוא צמוד לגוף. כשמפעילים את הטלפון באזור קשה לקליטה, המכשיר 'מתאמץ' לשדר ובכך עולה עוצמת השידור והקרינה.
  • בטלפונים בהם קיימת אנטנה נשלפת, מומלץ לשלוף את האנטנה למלוא אורכה. בכך מרחיקים את האנטנה ככל האפשר מהראש ומקטינים את רמת החשיפה לקרינה הנפלטת.
  • יש להקפיד על כללי הזהירות במיוחד בקרב ילדים, המהווים קבוצה הרגישה לגורמים סביבתיים שונים. בחלק ממדינות אירופה, המליצו הרשויות להגביל את השימוש בטלפון הסלולארי בקרב ילדים.

(באדיבות מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן)