בשבע 449: השאלה השבועית

ביטול מסלול טיס וסיירות במסגרת ישיבות ההסדר - החלטה מקצועית לגיטימית או פגיעה בציונות הדתית?

ירעם נתניהו , כ"ח בסיון תשע"א

 

שיקול לא מקצועי | הרב ברוך גנות, ראש ישיבת ההסדר מעלה אפרים וטייס קרב במילואים

ברור שאין המדובר בהחלטה מקצועית. אם זו הייתה החלטה מקצועית גרידא, מדוע עד היום לא ראו בזה בעיה? מה השתנה היום, מבחינה מקצועית-מבצעית, שהצריך לקחת החלטה אומללה זו? כמו כן, האם קיים אותו חוק גם לגבי קצין בגולני, בצנחנים או בסיירות, שנופל מקורס טיס? האם גם הוא אינו יכול לחזור ליחידתו הקודמת אם רוצים אותו שם?

מקצועיות משמעותה לקבל החלטות ענייניות מבלי לערב בהן שיקולים אישיים, פוליטיים או אחרים. ברור לכן שהחלטה זו איננה החלטה מקצועית של חיל האוויר או של הסיירות. יש כאן אולי ניסיון נואל להשאיר כוח אדם איכותי, שנשר מטיס או מסיירות, במסגרת שירות מלאה, אבל יותר מכל הוא מדיף ריח של רצון לפגוע בישיבות ההסדר.

על כן, להערכתי, המהלך הזה יפגע יותר בקורס טיס ובסיירות מאשר בציונות הדתית.

"הטובים לטיס" היא רק סיסמה שהמציא בזמנו עזר וייצמן. להיות טייס אינו אומר שאתה טוב יותר, זה רק אומר שאתה יודע להטיס מטוס. אין זה אומר דבר על יכולותיך בתחומים אחרים כגון מוסר, יכולות חברתיות, כושר גופני ועוד. היכולת להטיס מטוס זו תכונה שאדם נולד עמה והיא מתנת אלוקים. הבעיה היא שתכונה זו נדירה מאוד באוכלוסייה, ולכן אנשים שנולדו עמה נחשבים מיוחדים. כיוון שתכונה זו נדירה מאוד, חיל האוויר מחפש אנשים בעלי תכונה זו, ואינו מוכן לוותר על איש שאולי יכול להיות טייס קרב. זו הייתה המדיניות של החיל מאז ומעולם. מסיבה זו הצבא מאפשר לכל חייל שמתאים לקורס טייס, לעבור מיחידתו לחיל האוויר ולהתחיל את הקורס. מעבר כזה בין החיילות אינו אפשרי משום סיבה אחרת.

מכיוון שכך, ברור לי שהיוזמה לביטול מסלול טייס עבור תלמידי ישיבות ההסדר לא באה מחיל האוויר או מהסיירות. היא תפגע בחיל האוויר, כי ייתכן שנפסיד אנשים שהיו יכולים להיות טייסים. אלא כנראה מקור היוזמה בעצת אחיתופל של גורמים שונים המעוניינים לפגוע בישיבות ההסדר.

התוצאה תהיה, כמובן, שחיל האוויר והסיירות ייפגעו, ולא ישיבות ההסדר, ובכך בעצם כולנו נפסיד, שהרי בסופו של דבר זה הצבא שלנו.

 

ההפסד כולו של המדינה | הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, שר המדע (הבית ההיודי)

ביטול מסלולי הטיס והסיירות המובחרות במסגרת ישיבות ההסדר אינו 'פגיעה בציונות הדתית', כי אם במדינת ישראל כולה. פרס ישראל לשנת תשנ"א הוענק לישיבות ההסדר על תרומתן הייחודית לחברה ולמדינה.

בנימוקיהם לפרס הגדירו השופטים את בני ישיבות ההסדר: "מיטב הנוער הישראלי, המשלבים לימוד תורה לשמה יחד עם שירות פעיל ביחידות קרביות וביחידות עילית בצבא ההגנה לישראל".

עשרים שנה אחר כך, יודיע מח"ט הצנחנים כי הוא "שונא את מסלול ההסדר", מג"ד בחטיבה ימנע מחיילי ההסדר לצאת לפיקוד, אלא אם יוותרו על מסלול ההסדר. הנחייה חדשה בצה"ל, שעלולה להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים, תאלץ בני ישיבות הסדר שיבקשו לשרת בסיירות המובחרות, לחתום ויתור על מסלול ההסדר עוד לפני שלב הגיבושים – בניגוד לנוהל הקיים ולפיו חייל שנשר ממסלול היחידה המובחרת יוכל להמשיך ביחידה קרבית אחרת במסגרת ההסדר.

עוד ציטוט מהנימוק לפרס: "ישיבות ההסדר מגשימות בדרכן המיוחדת את החזון הציוני, בשילוב של ספרא עם סייפא. בחורי ישיבות ההסדר הפזורים ברחבי המדינה, ובעיקר ביישובי פיתוח וספר, משתלבים בחיי החברה במקום לימודם, תוך מילוי כל החובות כלפי המדינה. בני ישיבות הסדר הצטיינו בשירותם הצבאי במסירות נפש במערכות על תקומת ישראל. בוגרי ישיבות ההסדר נוטלים חלק פעיל במשימות שהמדינה עומדת לפניהן ומגשימים לימוד וקיום של תורת ישראל יחד עם יישוב ארץ ישראל ועם אהבת עם ישראל". מפעל ההסדר המפואר הוכיח לאורך השנים את תרומתו האדירה למדינה. בני ישיבות ההסדר המעוניינים לשרת בטיס וביחידות העילית בצה"ל מגיעים כשהם במוטיבציית שיא, ועל כן מי שיפסיד אם חלילה תחול ירידה ניכרת בגיוסם ליחידות אלה היא מדינת ישראל.

נראה שבתקופה האחרונה קיימת מגמה מדאיגה שמעידה על ניסיון של גורמים בצה"ל לפגוע במסלול ההסדר ולצמצם את היקפו. בכוונתי להסביר את הדברים לראש אכ"א הנכנסת, ואני מקווה שככלות הכול התקנות הקיימות יישארו על כנן, ובני ההסדר יזכו לאותה הכרה והערכה לה זכו לפני עשרים שנה.

 

מסלול ההסדר פוגע בצבא | פרופ׳ יגיל לוי האוניברסיטה הפתוחה

אין לצבא סדר יום של פגיעה בציונות הדתית. נהפוך הוא, התחושה של ראשי הצבא כי בידי ההנהגה הדתית-לאומית, בעיקר רבני ההסדר והמכינות, השפעה על תלמידיהם והתלות של הצבא במאגרי כוח האדם של הציונות הדתית-לאומית, מביאה את הצבא להסיג את עמדתו המקצועית בפני הרצונות של הנהגה זו. 

אך בחלקים שונים בצבא יש, וטוב שכך, תחושה כי מסלול ההסדר בנוי על 'חטא' משולש: חוסר שוויון ביחס למרבית המגויסים, בזבוז כוח אדם איכותי ומתן דריסת רגל להתערבות חריגה של חלק מרבני ההסדר בהתנהלות הצבא. על רקע חלק מזה יש לראות את ההמלצה הברורה של ועדת בן-בסט, שהקימה הממשלה, לבטל את מסלול ההסדר, ואת העמדות הפומביות של האלוף שטרן ולאחרונה של מח״ט הצנחנים היוצא חליבה.

בעוד שר הביטחון והרמטכ״ל עשויים להעדיף, משיקולים שלהם, לשמר את המסלול ולהימנע מהתנגשות עם רבני ההסדר, מתפתח לחץ 'מלמטה' מצד אלה המתמודדים עם הניהול השוטף של היחידות ומודעים לעיוותי 'ההסדר'. לחץ זה מניב עתה הידברות עם רבני ההסדר על הארכת מסלול השירות של קצינים יוצאי ההסדר ועשוי להביא לסגירה של מערכים לוחמים, כמו קורס טייס,  בפני מי שמציעים לצבא שירות מוגבל. שיקול דעת מקצועי נקי יותר יחמיר גישה זו, חרף פגיעתה בציונות הדתית. אך דווקא החשש מהתנגשות עם מרכזי העוצמה של הציונות הדתית יקהה קרוב לוודאי את הפעלתו של שיקול דעת זה. 

הפגיעה היא בצבא עצמו

לאחרונה נתקלנו בכמה מקרים בהם הצבא מנסה להצר את רגלינו. (המג"ד, החולצות  וההסדר).
אנחנו צריכים להבין שיש לנו כוח והשפעה הרבה יותר גדולה מבעבר, ואולי לפיכך יש החוששים ממנו.
אפשר לראות זאת כפגיעה בנו ואז לנסות להילחם בהחלטה, או לחילופין, לנסות להגיע להבנות ולהידברות.
אך אפשר לראות זאת בעיקר כפגיעה בצה"ל עצמו המשווע לחיילים כ"כ נפלאים וטובים. ולכן, נלך למקומות בהם רוצים אותנו ומקבלים אותנו. אנחנו כבר לא צריכים להיות המתחננים. כשצה"ל יפנים באמת את התרומה שלנו, נוכל להשפיע מתוך עוז ועוצמה.

איסר בלזם, גבעת וושינגטון

לקבל החלטה אמיצה

על הבחורים שהולכים למסגרת ההסדר להחליט עם כניסתם לישיבה האם הם מעוניינים בשירות צבאי משמעותי, אם זה בסיירות, קורס טייס וכד' - או שהם רוצים ללמוד במסגרת ההסדר כשהמשמעות היא שירות צבאי מקוצר בגדודים ולימוד תורה משמעותי יותר. השיטה של לאחוז בחבל בשתי קצותיו אינה מקובלת עלי והיא נשמעת כמו "או סיירת או ניירת" - אם אהיה טייס אני מוכן לוותר על לימוד התורה ואם 'סתם' לוחם בגדוד חי"ר, אז לא. כהסדרניק לשעבר אני מוצא את ההתנהלות הזו לא מכובדת ופוגעת בשמו הטוב של מסלול ההסדר והופכת אותו למעין קומבינה.

מאיר דנה-פיקאר, בית חג"י