בשבע 451: נוער העבודה

מה מותר ומה אסור בעבודות בני נוער בחופש הגדול

פינחס ורבקה קופר , י"ב בתמוז תשע"א

 

  • לא כל עבודה מותרת. ככלל, החוק מציין כי מותר להעסיק נוער בעבודות קלות שאין בהן להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
  • לפני העסקה לתקופה של עד 3 חודשים, צריך רופא המשפחה לתת אישור רפואי להעבדתו באותה עבודה.
  • אסור להעסיק בני נוער בעבודות שיש בהן מכשירים פולטי קרינת לייזר ומכשירים עם קרינה מייננת או עם חומרים רדיואקטיביים. אסור להעסיק בני נוער במקומות עם חומרי הדברה או ממיסים אורגניים, במקומות עם חומרי חומצה ובסיסים בריכוז גבוה, בייצור סיגריות וטיפול בטבק, עבודה בבתי חולים במחלקות בהן קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות, עבודה בבתי מטבחיים, במעבדה למיקרוביולוגיה ובמרפאות לחולי נפש.
  • תקופת ניסיון או התלמדות מקובלת במרבית מקומות העבודה, אך היא מחויבת בתשלום. יש לשלם על כל שעה בה עבדת מהשעה הראשונה.
  • מותר להעסיק נוער עד תשע שעות עבודה ביום, אם כי החוק ממליץ להעסיקם לא יותר משמונה שעות עבודה ביום.
  • בכל מקרה אסור להעסיק נערים יותר מארבעים שעות עבודה בשבוע. ביום עבודתו זכאי הנער למנוחה בת 45 דקות לפחות. אם הנער נדרש להישאר במקום עבודתו בעת ההפסקה, במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. 
  • בדרך כלל תותר העסקת הנוער עד השעה 10 בלילה ובמקרים מסוימים עד 12 בחצות. תחילת העבודה לא תהיה לפני 5 בבוקר. המעביד חייב לנהל רישום פנקס בו ירשמו שעות העבודה של הנער המועסק על ידו ולשלם לו בהתאם לכך. 
  • בכל תלוש משכורת ישנם מיסים והורדות שונות. מתחת לגיל 18, המעביד חייב לשלם עליך את מס ביטוח לאומי וחל איסור לנכות אותו משכרך.
  • המעסיק חייב לשלם את הוצאות הנסיעה המינימליות הדרושות בכדי להגיע למקום עבודתך.
  • קנסות ועונשים כספיים אינם חוקיים ואסור לחלוטין למעסיק להטיל עליך שום קנס ללא קשר לחומרת הטעות שלך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, למספר *9394 מכל טלפון.

באדיבות אנדרי מטיאס, מנהל תחום הסברה, פרסום והוצאה לאור במוסד לבטיחות ולגיהות.