בשבע 461: מורים במבחן

מתברר כי יש בתי ספר שהחליטו שציונים אכן שייכים גם למורים, אבל לא כבוחנים אלא כמי שעומדים בעצמם למבחן.

שמואל אדלמן , כ"ג באלול תשע"א

כל מי שלמד בבית ספר נתקל לפחות פעם אחת במורה שטען כי בכל הנוגע לציונים, 100 הוא ציון לבורא עולם בלבד, 90 שייך למורה ורק ציונים מתחת לרף הזה ניתנים לתלמידים. מתברר כי יש בתי ספר שהחליטו שציונים אכן שייכים גם למורים, אבל לא כבוחנים אלא כמי שעומדים בעצמם למבחן.

ברשת בתי הספר של אמי"ת ממלא כל תלמיד אחת לשנה שאלון ובו הוא נשאל מגוון שאלות כלליות על בית הספר, על הפעילות החינוכית, החברתית, האווירה בכיתה, הכבוד שהוא רוחש למוריו, על מידת העניין בשיעורים ועוד. במקביל לכך ממלא כל מורה שאלון על הנהלת בית הספר והתנהלותו מבחינה פדגוגית ופיזית. המנהלים מחווים את דעתם על אנשי מטה הרשת, על תפקודן של המחלקות השונות וכו'. תוצאות השאלונים מהוות מרכיב בבונוסים כספיים ואחרים שמעניקה הרשת למנהלים ולמורים מצטיינים.

ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמי"ת, מסביר מה עומד מאחורי היוזמה: "אנחנו רואים עצמנו כשליחי ההורים לדאוג לחינוך ילדיהם. שליח חייב לדעת מה חושב השולח כדי ששליחותו תשתפר כל הזמן ותצליח. משוב ההורים, המורים והתלמידים על בית הספר מהווה עוד כלי הערכה ומקור מידע נוסף למנהל בית הספר לדעת היכן להשקיע וכיצד לקדם את התלמידים".

קשה להתעלם מהחשש שמורים יחלו לחפש את הדרך למצוא חן בעיני תלמידיהם כדי לזכות בתהילת ההצטיינות, או ירגישו מאוימים בשל המשוב. שמוליק קליין, דובר רשת אמי"ת, ממהר להרגיע: "השאלון אינו פרטני על מורה כזה או אחר", אומר קליין, "אלא שאלות רוחביות על נושאים שונים. חשוב להדגיש כי התוצאות אינן מתפרסמות אלא נשמרות בהנהלה. חוץ מהמחנך הרלוונטי איש אינו יודע אותן".

יונה גודמן, ראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות ישראל, מציג בשיחה עם 'בשבע' את עמדתו העקרונית בעניין: "יבורך מי שפועל תדיר כדי לבחון את איכות עשייתו החינוכית. אחד ממקורות המידע העיקריים להכרת איכותם של מורים הוא חוות דעתם של תלמידיהם. אך במהלך זה טמונה סכנה חינוכית – שבמו ידינו נקים כאן 'דור ששופט את שופטיו'. תשאול התלמידים בדבר איכות מחנכיהם עלול לפתח אצל התלמידים תודעה נפשית של ביקורתיות כפי מוריהם במקום יראה וכבוד. על כן, חיוני לשאוב את המידע בצורה עקיפה וחכמה. למשל, לשאול האם תמליץ לחבריך ללמוד במוסד שלך ולמה. באופן זה נלמד מהצעירים, מבלי לפגוע בחינוכם, לכבד את מוריהם".