בשבע 464: משגיחים בג'ונגל

משגיחי בד"ץ העדה החרדית הגיעו לאחרונה גם לג'ונגלים של אפריקה ולכפרים בסין.

עדי גרסיאל , ט"ו בתשרי תשע"ב

 

משגיחי בד"ץ העדה החרדית הגיעו לאחרונה גם לג'ונגלים של אפריקה ולכפרים בסין. 

הכול החל  כאשר מחסור בקני סוף, המשמשים לייצור סכך לנצח, הביא לייבוא של מחצלות מחו"ל. אלא שאז התברר שדרישות ההלכה לסיכוך אינן פשוטות והדבר אילץ את בד"ץ העדה החרדית, גוף הכשרות הגדול בעולם, לצאת לחו"ל לחפש פתרונות ומקומות שיסכימו לייצר על פי דרישות ההלכה תוך השגחה קפדנית.

 על פי מסכת סוכה, לסיכוך מותר להשתמש רק בדבר שאינו מקבל טומאה. דבר שמשתמשים בו למשכב או לישיבה, מקבל טומאה, מה שהביא לדרישה, שייצור הסכך יהיה עבור סיכוך בלבד.

התנאי הנוסף הוא שלא להשתמש בחומרים מלאכותיים, שעל פי ההלכה, גם הם מקבלים טומאה. עם התנאי הזה התקשו להתמודד דווקא הסינים. הדבר מאלץ את נציגי הכשרות היהודית בסין, לעקוב אחר ייצור הסכך עד כדי הבאה לבדיקות מעבדה מתוחכמות, שיגלו האם נעשה שימוש בסכך בחומרים טבעיים או שאינם טבעיים.