גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 466ראשיהפצה

עיניים גדולות וראש קטן - שופטים ושוטרים

במקום להסתפק בהרשעתו של שוקי ויטה בניגוד עניינים, ביקשו בפרקליטות ללכוד ברשת דג שמן בדמותו של פרקליט הצמרת יעקב ויינרוט
03/11/11, 12:41
יאיר שפירא

במקום להסתפק בהרשעתו של שוקי ויטהבניגוד עניינים, ביקשו בפרקליטות ללכוד ברשת דג שמן בדמותו של פרקליט הצמרת יעקב ויינרוט* שופטיה של ענת קם דחו את טענותיה כי בהדלפת המסמכים היא לא פעלה מתוך מניעאידיאולוגי * נאמן ינסה לנצל את חלון ההזדמנויות כדי למנות לעליון את סולברג.ביניש תשמח להתפשר על דבורה ברלינר

 

בהתחשב בעובדה שמדובר באחד התיקים הגדוליםוהמורכבים שאיתם נאלצה להתמודד המערכת המשפטית בשנים האחרונות, ייתכן שהטענה שלי כיסיפור האשמתו של עו"ד יעקב ויינרוט היה עניין של עצלנות ורשלנות, עלולהלהישמע משונה. השופט המוכשר והחרוץ של בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד נויטל,העיד כי לצורך הכרעת הדין הוא קרא פרוטוקול דיונים של לא פחות מ-6,200 עמודים.מוצגי התביעה וההגנה מילאו כ-40 קלסרים, וסיכומי הצדדים נפרשו על פני 1,400עמודים. אלפי שעות עבודה גזלה העבודה על התיק מהתביעה, מההגנה ומהשופט נויטל. לעו"דויינרוט זה בוודאי עלה הון. גם אנחנו, משלמי המיסים, לא יצאנו בזול. ובכל זאת,מפסק דינו של נויטל עולה כי כל העבודה העצומה הזו היא תולדה של פרקליטות שניסתהללכוד דגים שמנים בזול, ושל פרקליטים שמחפשים את השחיתות ביחסי הון-שלטון מתחתלפנס.

בראשית שנות האלפיים היו הזרקורים של רשויותהחוק מכוונים אל האוליגרכים יוצאי ברית המועצות המתפרקת, עולים חדשים בעלי רכוש שלמאות מיליוני דולרים, שהושגו על פי החשד בדרכים מפוקפקות בעת התמוטטות המדינההסובייטית. את המערכה הוביל אז ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב משה מזרחי. האם הצילמזרחי את ישראל מהשתלטות עוינת של הפשע הרוסי, או מנע ממנה הזדמנות נדירה להשקעותבמיליארדים? ספק אם ההיסטוריה תצליח לשפוט. מזרחי מכל מקום, יחד עם פרקליטותהמדינה, משרד הפנים, רשויות המס והרשות להלבנת הון שהיתה אז בחיתוליה, הצרו מאודאת צעדיהם של האוליגרכים. שניים מהם, מיכאל צ'רנוי וארקאדי גידאמק, שכרו אז את שירותיושל עו"ד יעקב ויינרוט כדי שהפרקליט רב המוניטין יסייע להם בהתמודדות מולהרשויות העוינות.

שניהם היו מסובכים אז עד צוואר בחו"ל. שניהםהשתוקקו להתקבל כאן כאזרחים ולנהל את עסקיהם מכאן. שניהם היו מוכנים לשלם על כך סכומיםנכבדים. כל אחד מהם השאיר בידיו של הפרקליט שכר טרחה של כחמישה עשר מיליון שקלים. ויינרוטניסה לטוות את החוטים. הוא קיים פגישות עם גורמי האכיפה השונים, ישירות או בבתיהמשפט. למס הכנסה הוא שלח את זאב פלדמן, רואה חשבון שידיו רב לו בהסדרים מפולפליםעם רשויות המס. בראשית שנות האלפיים חתם פלדמן בשליחותו של ויינרוט על ארבעה הסדרימס גדולים, לשני האוליגרכים הנזכרים ולשני יהלומנים חרדים. מטעם רשויות המס היה זהשוקי ויטה, פקיד השומה בגוש דן, שחתם על ההסדרים.

ויטה, בכיר ברשות המיסים, רצה להתקדם בשירותהציבורי, אך סחב על גבו הרשעה בעבירות קלות שהקשתה עליו להתמנות לתפקידים בכירים.עוד בטרם פרצו לחייו של ויינרוט האוליגרכים הרוסים הגיע ויטה למשרדו וביקש שיגישבשמו בקשת חנינה לביטול ההרשעה, כדי לנסות ולהסיר את המכשול מדרכו. משרדו של ויינרוטהגיש את הבקשה, אך במשרד המשפטים לא מיהרו להקל על דרכו של ויטה לצמרת. אשר על כןהוא שב לויינרוט שלוש שנים מאוחר יותר וביקש שיטען למענו במשרד המשפטים. ויינרוטשלח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, נענה בשלילה, ואז הגיש תביעה לבית הדין לעבודה.התביעה הסתיימה בפשרה. ההקפאה בקידומו של ויטה קוצרה, והוא קודם לתפקיד סגן נציבמס הכנסה.

באותן שנים היה ויטה בניגוד עניינים, כך קבעהשופט נויטל. למרות שלא ויינרוט עצמו אלא רו"ח פלדמן ייצג בפניו את הנישומיםהכבדים צ'רנוי וגידאמק, הוא היה יכול להיווכח כי ויינרוט הוא שמרכז את הטיפולבעניינם. ניגוד עניינים שכזה יכול להביא להליך משמעתי או לאישום פלילי קל יחסית שלהפרת אמונים, ולעיתים להסתיים בלא כלום. עורכי דינו של ויטה ניסו לטעון כי תופעותדומות רווחות גם באולמות שופטים, ולמרות זאת איש לא נותן עליהן את הדין. ניגודהעניינים הוא מושג גמיש, והתביעה היא שקובעת פעמים רבות את גבולותיו. נזכיר למשלכי לפני שנתיים היה זה שופט בית המשפט העליון בדימוס, תיאודור אור, שישב בראש ועדתהאיתור למשרת היועץ המשפטי לממשלה. אור קידם את מועמדותו של מנהל בתי המשפט השופטמשה גל בשעה שרעייתו, השופטת המחוזית בדימוס מיכאלה שידלובסקי אור, הועסקה בחוזהשמן ללא מכרז בהנהלת בתי המשפט. גם זה היה יכול להיחשב לניגוד עניינים לולי דובראז בשלושה מיקירי המערכת המשפטית.

עמוד 1 מתוך 2
הקודם | הבא