גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 466ראשיהפצה

דרושה תגובה מידתית - עמיאל אונגר

כאשר החיים בישראל משובשים בגלל איום הרקטות, אין סיבה שבעזה רק בתים ריקים וחוליות שיגור יימצאו בקו האש
03/11/11, 12:41
דברים שרואים מכאן

הגיאורגים רצו להתנות את הסכמתםבנסיגה רוסית מהאזורים הבדלנים של אבקזיה ודרום אוסטיה. זה היה אחד התנאים להסכםשהשיג ניקולה סרקוזי, כאשר כיהן כנשיא התורן של האיחוד האירופי וסייע לסיים אתהמלחמה בין רוסיה לגיאורגיה בשנת 2008. אז איים הנשיא הצרפתי על הרוסים שאם לאיסיגו את כוחותיהם יסתכנו ב"תוצאות חמורות" לגבי יחסי רוסיה עם האיחודהאירופי. עתה הופנה כל הלחץ כלפי גיאורגיה. הגישה האירופית החדשה מסבירה גם אתצעדה המפתיע של צרפת, כאשר אוהב ישראל והיהודים ניקולה סרקוזי נתן הוראה לתמוך בקבלתפלשתין כחברה בארגון אונסקו. מה לעשות, צרפת חייבת להגן על דירוג האשראי שלה.

אירופה יכולה להתנחם בכך שנותרהמדינת ישראל. נגד ירושלים ניתן עדיין להפגין את העליונות המוסרית והדמוקרטית שלאירופה.

 

האסלאם מרים ראש

יש הסבורים שהידברות עם החמאס היארצויה כי הסכסוך בינינו לערבים הוא במהותו סכסוך דתי ולא סכסוך לאומי, ובוודאי לאסכסוך לגבי גבולות. אפשר להסכים לחלוטין עם התיזה הזאת ולהסיק מסקנה הפוכה. הקביעהשהסכסוך הישראלי-ערבי הוא סכסוך דתי מועילה לנו בדיוק כמו הקביעה שגירוש ספרדמקורו היה ברקע דתי.

ערב הגירוש הרגישו שליטי ספרדוהכנסייה שהשעה משחקת להם, אחרי שחיסלו את שארית השלטון המוסלמי באל אנדלוס. בדיוקכך מרגיש כיום האסלאם, הרואה אפשרות להכפיף את העולם למרותו. בן-לאדן נהרג, אבלהתוכנית שלו לא מתה. ראשית כל הוא ביקש לסלק את המשטרים הבוגדניים והפרו-מערבייםבמדינות האסלאם, ולהתיש את המערב ובמיוחד את האמריקנים במלחמות יקרות ועקובות מדם.אי אפשר לשלול מחסידיו את הזכות לסמן לפחות חצי וי לגבי שני היעדים הראשונים.

ארה"ב יוצאת השנה מעיראק בלישהצליחה לייצב את המדינה, ובקרוב הסיפור יחזור על עצמו באפגניסטן. האמריקניםיכולים להגיד שהם יוצאים בראש מורם, אבל האסלאם קורא את התמונה אחרת. מבחינתו,אמריקה חוזרת בבושת פנים ומרוטה כלכלית. האסלאם גם רואה את המשבר הכלכלי במערבכהוכחה לעליונותו. גם עיסקת שליט - הניצחון המוסרי הישראלי כביכול - נתפשת כניצחוןלאסלאם, ויעידו על כך מברקי הברכה שקיבל החמאס עם השלמת העיסקה.

גם בצפון אפריקה האסלאם רושםלעצמו הישגים. מצרים, שפעם התהדרה ברוח פרעונית או בפאן-ערביזם חילוני, חוזרת לחיקהאסלאם. המהפך האסלאמי בתוניסיה מהווה הישג שמשמעותו הסמלית חזקה עוד יותר. מנהיגההראשון של תוניסיה העצמאית, חביב בורגיבה, ניסה פעם לבטל את חודש הרמאדן, וצולםבטלוויזיה כשהוא שותה כוס מיץ תפוזים על הבוקר.

התגובה המתבקשת איננה כמובן מחוותלרשעות הפלשתינית ושחרור ברגותי כמחווה למחמוד עבאס. גם ויתורים לרמאללה ייחשבולניצחון האסלאם. עלינו נגזר לעמוד בפני הגל במקום להתכופף מולו.

 

 מקומו בעליון

השופט נועם סולברג לא יעבוד אצלנואם יתמנה לבית המשפט העליון, וכבר זכה להפגנות נגדו מצד כוחותינו כאשר החליטלהשאיר מפגינים ממגרון במעצר. בכל זאת, בגלל הקמפיין שמתרקם מולו עלינולהתגייס לטובתו. מבקשים לפסול אותו כמתנחל תושב אלון שבות, וכן על בסיס פסיקותיוהקודמות.

פסיקה אחת שמזכירים מתנגדיו היאזיכוי של שוטר שהרג ערבי בתקופת מלחמת אוסלו, היות שסבר בטעות שהערבי זומם לדרוסאותו (כפי שנעשה לקרבנות אחרים). הפרקליטות מנסה להגביל את הוראות הפתיחה באשלמצבים שבהם קיימת ודאות לסכנת נפשות. כתוצאה, התגובה מגיעה באיחור ואנשים נרצחים.טוב שיש שופט שמוכן לגלות הבנה למצוקת הקורבן היהודי.

סולברג גם סופג אש בגלל שפסקלטובת סרן ר' במשפט הדיבה נגד אילנה דיין. סולברג טען שנעשתה בכתבה עריכה מגמתית.יש מקום בערכאה העליונה לשופט שמוכן להגן על האזרח מול בריונות תקשורתית, גם כאשרהכתבת היא יקירת המערכת המשפטית.

הקרב על נועם סולברג הפך בו-זמניתלמבחן כוח וגם למאבק על דמותה של המערכת המשפטית בישראל. אין מקום לפשרות ודיליםבנושא.

עמוד 2 מתוך 2
הקודם | הבא