בשבע 472: קוראים כותבים

כשהשמאל דואג לחופש הדת | החיילות אמרו: כל הכבוד | צדיקה בבאר שבע

בשבע , י"ט בכסלו תשע"ב

כשהשמאל דואג לחופש הדת

יפי הנפש בשורות השמאל הישראלי מודאגים ומוטרדים מאוד בזמן האחרון. כי הנה הולכת ונרקמת לנגד עיניהם תוכנית ממלכתית לאסור או להגביל בחוק את הפעלת הכריזה הצרחנית מחרישת האוזניים של המואזינים במסגדים, שגורמת להפרעות רבות לאנשים רבים בשטחים נרחבים בארץ.

לשואפי החרות הדתית הללו לא מפריעות כלל עוולות ופגיעות דתיות אחרות המתרחשות אצלנו במקומות נוספים. אך זה אך ורק כאשר הללו מופנות כלפי הדת היהודית.

הנה למשל, כשנודע והתפרסם בפומבי על הקשיים וסיכוני הבטיחות הרבים שמצפים לכל מי שחפץ לבקר ולהשתטח על קברי אבותינו בחברון או בשכם.

גם האיסור החמור על מתפללים יהודים לעלות להר הבית בירושלים ולהתפלל שם כרצונם, מעניין את אבירי החסד האלה כשלג דאשתקד.

רק דבר אחד מעסיקם ומתסיס את שכלם המעוות, והוא שמא בחסות חוק של איכות סביבתית, יושתקו רמקולי הענק האימתניים האלה שבמסגדים.

יוסף בלכר, תל אביב

 

החיילות אמרו: כל הכבוד

בראיון שערכה איתי דבורה גינזבורג ('מהעיתון להר סיני ובחזרה', גיליון 471) נפלו מספר טעויות וברצוני לפרסם מספר הבהרות:

בטעות ציינתי שהגרא"מ שך זצ"ל אמר לי לגבי הצבא מה שנכתב בכתבה. היה זה המשגיח האגדי של ישיבת 'קול תורה', איתו התייעצתי בנידון. אכן, הרב שך אמר לאחד מחבריי שעמד לעזוב את הכולל שחייב הוא להתייצב לצבא ולא לחפש דרכים להתחמק מן הגיוס, כדי לא לגרום חילול השם.

לגבי שירת נשים בצבא ברצוני להוסיף שבאחד המקרים בעת המילואים בבסיס ח"א היתה מסיבה של החיל, וכאשר מספר אנשי מילואים יצאו בהתגנבות יחידים החוצה, איש לא הרגיש בכך בשעת מעשה. המפקד הישיר שלנו לעג לנו לאחר מכן. בכך העניין נגמר. שום 'עליהום' לא נוצר. אגב, אחד החיילים שיצא עימנו ניגש לאחר מכן לחיילות והסביר להן למה יצאנו לבל ייעלבו. תגובת החיילות מלמדת רבות: "כל הכבוד לכם".

לגבי הנאבקים נגדנו. חשוב לציין שהם שולפים ציטטות מתוך מאמרים שניתן לפרשם לחיוב ולשלילה ומציגים אותם בפני תלמידי חכמים בפרשנות מסולפת.

משה גרילק, עורך 'משפחה'

 

צדיקה בבאר שבע

(בתגובה למדור דעות, גיליון 470)

בגיליון 470 תקף רונן שובל את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע, בעקבות הדו"ח הבינלאומי הקשה על תפקודה. עם זאת, עלי להאיר נקודה ביחס לאחד השמות שציין בכתבה. היתה לי הזכות ללמוד אצל ד"ר דינה זיסרמן-ברודסקי במהלך לימודיי לתואר שני באוניברסיטה העברית, לפני כמה שנים. באותו קורס, שהיה אחד הטובים במהלך לימודיי האקדמיים, לא באה לידי ביטוי שום עמדה פוליטית של ד"ר זיסרמן-ברודסקי. התרשמותי מלימודיי אצלה היתה של אשת מקצוע מצוינת שהרצאותיה אקדמיות, ענייניות ומבוססות על ידע ולא על אג'נדה. היא לימדה את הנושא, ולא השתמשה בו כפלטפורמה לקידום רעיונותיה הפוליטיים. חשוב להזכיר זאת על מנת שלא ייווצר הרושם כי ההאשמות כלפי המחלקה הן בהכרח כלפי כל אחד ואחד מחבריה.

ד"ר יגיל הנקין, המכללה לפיקוד ומטה, צה"ל

 

הבהרה

בגיליון הקודם, לצד הכתבה 'חינוך לכתחילה' פורסמה תמונה של ממ"ד 'חמדת' במיתר. ראוי לציין כי זו היתה תמונת אילוסטרציה ולמצולמים אין קשר לכתבה.