בשבע 473: קוראים כותבים

פגיעה בצה"ל – גול עצמי | צדקה עם רייטינג

בשבע , כ"ו בכסלו תשע"ב

פגיעה בצה"ל – גול עצמי

צה"ל הוא זרוע עוזו של הקב"ה. כוחו של הקב"ה ושלטונו בעולם, מתגלה ע"י כוחו של צה"ל. ד' נוגף את אויביו ע"י צבאו, צבא ד'. ודאי שיש עוד הרבה מה לתקן בצה"ל. אולם, מי שמעוניין לחלוק על הקב"ה, שבחר לגלות את כוחו דרך צה"ל, שיקום. אדם שקורא לחייל צה"ל נאצי, את ד' הוא מנאץ. הוא מכנה חייל של הקב"ה בשמם של חיילי הטומאה, שניסו למחות את שם ד', על ידי מחיית עמו.

שימוש בחיילי צה"ל למשימות של הרס מאחזים הוא חילול הקודש. לצערנו, שר הביטחון  חושב שיש לו רשות להשתמש בצה"ל לעניינים פוליטיים, וחובה עלינו להיאבק בחילול קודש זה. אולם, השימוש הפסול שנעשה בצבא, אינו מפקיע ממנו את קדושתו. זה כמו אדם שיקח יריעות של ספר תורה  ויתלה אותן לקישוט במועדון חסר צניעות, ר"ל. מעשה כזה אינו מפקיע מספר התורה את הקדושה שלו.

הרב שפירא זצ"ל פסק לפני החורבן של גוש  קטיף, שבכל מקרה אסור להרים יד על חיילי צה"ל. כל מאבק על ארץ ישראל צריך להיות מנוהל על פי גדולי תורה מובהקים, שיקבעו את הגבולות.

'עמך ישראל' מבין באינסטינקט הבריא שלו את חשיבותו של צה"ל כמקיים האומה על ארצה. מי שנתפש בציבור כאויב של צה"ל, מוציא את עצמו מחוץ לגדר הלאומית, ומכניס לעצמו גול עצמי. כך קרה לאנשי 'הקרן החדשה'.  כש'אם תרצו' חשפו את פגיעתם הקשה בצה"ל, הם איבדו את הלגיטימציה הציבורית שלהם. כך עלול לקרות גם לנו, אם אנשים מתוכנו יפגעו בצה"ל.

דברים אלו נכתבו בשביל להביע עמדה עקרונית. אינני מתיימר להתייחס לאירועים שלא הייתי נוכח בהם, ועובדות שאינן ידועות לי.

ידידיה שילה, בית אל

צדקה עם רייטינג

מעֵבר לסוגיה הפוליטית דומני כי ראוי שכישלון התוכנית '2 מליון סיבות טובות' של בנק לאומי ילַמד את הנוגעים לקח כללי בסוגיית הצדקה.

מתן צדקה הוא לא מקַדם יחסי ציבור ליוזמי הפרויקט, ולא תוכנית בידור בנוסח 'כוכב נולד'. כל אלה נוגדים את מהות הצדקה המסורתית המתאפיינת במתן בסתר.

גם התחרות (מושג קפיטליסטי) בין העמותות, על הכיס הנדיב של הפילנתרופ, היא נטע זר לעולם הצדקה. העמותות הנדחקות בדירוג אולי מצטלמות פחות טוב, ולא השקיעו די ביחסי ציבור, אך אין זה אומר שהן פחות טובות מהאחרות.  תלמדו מהגברת הראשונה, סוניה פרס המנוחה, שיעור במתן בסתר. קצת צניעות לא תזיק.

אכן, עם כל הכבוד לבנק, יש לו שני מיליון סיבות טובות להוריד את התוכנית בכלל.

ציפי  לידר, ירושלים