בשבע 479: ללא מגן

ארגון מגן דוד אדום ניאות להפסיק את שירותיו לתושבים שמחוץ לקו הירוק, בתמורה לחברות היוקרתית בארגון הצלב האדום הבינלאומי

רבקי גולדפינגר , ט' בשבט תשע"ב

ארגון מגן דוד אדום ניאות להפסיק את שירותיו לתושבים שמחוץ לקו הירוק, בתמורה לחברות היוקרתית בארגון הצלב האדום הבינלאומי *מסמכי ההסכם שנחשפו לאחרונה מפילים את ההכחשות החוזרות ונשנות של הארגון, שמבטיח כי שירותיו ביו"ש נמשכים כסדרם *המתנדבים ביו"ש פתחו בשביתה על כניעת הארגון, ונשיא מד"א אומר בראיון ל'בשבע': "אני לא הייתי חותם על הסכם כזה"

בבמשך שנים ארוכות ביקשו מנהלי מד"א - ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, להצטרף לארגון הצלב האדום הבינלאומי. מיד לאחר קום המדינה, לפני למעלה משישים שנה, פנה ארגון מד"א וביקש להתקבל לארגון הבינלאומי, אולם בתמורה נדרש ממנו להחליף את סמל המגן דוד לאחד מהסמלים המוכרים בארגון: הצלב האדום או הסהר האדום. בקשת ישראל להכיר בסמל המגן דוד אדום כסמל רשמי נדחתה לאלתר, בין היתר בשל לחץ של מדינות ערב. בעקבות כך הצטרף מד"א לוועד הבינלאומי של הארגון כמשקיף בלבד, אך לא כחבר מלא.

בשנת 2005, בלחץ ישראל וארצות הברית, החליט הוועד הבינלאומי לאמץ סמל נוסף, נטול הקשרים דתיים או לאומיים, כתחליף למגן דוד. הסמל החדש מכונה 'הקריסטל האדום' ועל פי ההנחיות החדשות הותר לשלב בתוכו את סמל המגן דוד אדום במסגרת פעילות מד"א מחוץ לשטחי מדינת ישראל. בהמשך הוצגה בפני ראש הממשלה דאז אריאל שרון טיוטת הסכם שגובש בין מגן דוד אדום ישראל ובין הצלב האדום והסהר האדום הפלשתיני, ושרון נתן את אישורו להסכם. בכך נסללה הדרך לקבלת מד"א לארגון הבינלאומי.

מד"א זכה בהכרה הבינלאומית המיוחלת. חברות בארגון הגג הבינלאומי מקנה לו לא רק כבוד ויוקרה, אלא גם מאפשרת השתתפות בקונגרסים מקצועיים ברחבי העולם ומזכה בקבלת סיוע רפואי במקרה של אסון המוני ובתקציבים בגובה של מיליון וחצי דולר בשנה. ההסכם האמור הציב את ישראל בשורה אחת עם ארגוני הצלה בינלאומיים אחרים, וההתייחסות לכך בארץ היתה כאל הישג לא מבוטל. אולם בתוך חגיגות השמחה נעלם מעיני הציבור בישראל פרט קטן, והוא העובדה שכדי לזכות באותה הכרה מהארגון הבינלאומי התחייב מד"א מפורשות "לא לפעול מחוץ לגבולות מדינת ישראל המוכרים הכרה בינלאומית", קרי הקו הירוק.

ארגון ההצלה הלאומי של ישראל נדרש כחלק מתנאי קבלתו, להצהיר במזכר ההבנות כי הוא מתחייב להפסיק לפעול בכל שטחי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים. אזורים אלו הוגדרו כשטחים בשליטת הסהר האדום הפלשתיני, ולפיכך למד"א אין סמכות לפעול בתוכם. עוד חייב ההסכם את מד"א להסיר את סמליו מהאמבולנסים שפועלים ביו"ש. על אף המשמעות מרחיקת הלכת הנגזרת מכל האמור, חתמו נציגי מד"א דאז על ההסכם.

הסמלים הורדו

במשך כשבע שנים, מאז נחתם ההסכם, נשארו אותם סעיפים מעוררי מחלוקת במתכוון או שלא במתכוון, הרחק מידיעת הציבור בישראל. ארגון מד"א המשיך בפעילותו לכלל אזרחי ישראל בכל חלקי הארץ ללא כל שינוי. רק לאחר שנציגי הצלב האדום החלו להעביר אותות של חוסר השלמה עם אי מילוי ההסכם מצד מד"א, החלו הדברים להיחשף. הצלב האדום הפעיל לחץ מאסיבי על הנהלת מד"א בדרישה למימוש התחייבויותיו, ואף שוגר לישראל נציג מטעמו, שר החוץ הפיני לשעבר פאר סטנבק, כדי לפקח מקרוב על עמידת מד"א בתנאי ההסכם.

הפיקוח הלך והתהדק עד שבלית ברירה הוחלט במד"א להתחיל ביישום ההסכם. בקיץ האחרון הועברה הוראה להוריד את סמלי המגן דוד אדום מרוב האמבולנסים הפועלים ביו"ש. הנהלת מד"א פנתה לראשי המועצות ביהודה ושומרון והודיעה כי הם נדרשים לסמן מחדש עשרות אמבולנסים המוצבים באזורם. בסימון החדש הוחלף סמל המגן דוד בסמל אחר. את סמל מד"א הותר להשאיר רק באמבולנסים שמד"א מפעיל ישירות ולא באמבולנסים המופעלים דרך המועצות האזוריות.

התגובה לא איחרה לבוא. מאות מתנדבי מד"א ביהודה ושומרון טענו כי הסימון המחודש של האמבולנסים מהווה כניעה בפני ארגון הצלב האדום ולא הסכימו בשום אופן להשלים עימו. ראשי המועצות האזוריות של השומרון, בנימין וגוש עציון הוציאו הודעת גינוי חריפה. "ההסכם הזה איננו מתקבל על הדעת והוא מנוגד לחוק. יישובי יו"ש אינם סוג ב' במדינה הזו, וארבע מאות אלף התושבים ביו"ש אינם שווים פחות", כתבו.

מד"א מצידו המשיך להכחיש ודחה בתוקף את הטענות. "לא היה ולא נברא", טענו במד"א. הארגון נימק את הצעד בצורך ארגוני להבדיל בין האמבולנסים היישוביים בכל הארץ לבין האמבולנסים המופעלים ישירות על ידי הארגון. ‏מנכ"ל מד"א אלי בין ויו"ר מועצת יש"ע דני דיין נפגשו, ובתום הפגישה הוציאו השניים הודעה משותפת שבה נכתב: "הנהלת מד"א מבקשת להבהיר כי מהלך הסימון הוא ארצי ולא מקומי, ומטרתו ליצור הבחנה בין האמבולנסים המופעלים על ידי מד"א לבין האמבולנסים המופעלים על ידי הרשות המקומית".
נשיא מד"א, פרופ' יהודה סקורניק: "אני רואה בחברות בארגון הבינלאומי חשיבות רבה. יש בכך יתרונות מאוד משמעותיים, אבל לא בכל מחיר. אנחנו בוודאי לא רוצים לצאת מהארגון, אבל יש דברים שלא נוכל לעשות. מד"א הסתדר במשך הרבה שנים בלי החברות הזו, ונוכל לחיות בלעדיה גם עכשיו"

הכחשות חוזרות ונשנות והסברים מהסברים שונים פוזרו לכל עבר, עד שלפני כארבעה חודשים חשף ועד מתיישבי השומרון את המסמכים המקוריים של ההסכם. התברר כי ארגון מגן דוד אדום ישראל אכן התחייב בפני הצלב האדום הבינלאומי שלא לפעול בשטחי יהודה ושומרון, בשונה משאר חלקי הארץ. מהמסמכים וחתימות ראשי מד"א המתנוססות עליהם עולה בבירור כי הכחשות הארגון אינן עולות בקנה אחד עם הכתוב. בהסכם נכתב בין היתר כי: "מזכר ההבנות מחייב את הפסקת פעילות מד"א בגדה המערבית. שתי התנועות הסכימו כי האחריות לשירותים שנותנת מד"א בהתנחלויות שנמצאות בתחום אחריות הסהר האדום, תועבר לגוף שאינו מד"א". ומה בנוגע להענקת טיפול רפואי לכלל תושבי יהודה ושומרון היהודים? על פי ההסכם האמור, את האמבולנסים באותם אזורים יפעילו הרשויות המקומיות, ולא מד"א באופן ישיר.

בני קצובר, יו"ר ועד מתיישבי השומרון שחשף את ההסכם, דורש את ביטולו המיידי: "זו היתה טעות אסטרטגית למדינת ישראל והשפלה לאומית לחתום על מסמך כזה. הורדת המגן דוד מהאמבולנסים היא כמו הורדת דגל הלאום וכמוה כהסכמה להורדת הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. לא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן יד למהלך שמשמעותו התכופפות של דגל ישראל בפני הצלב. מד"א חייבת לחזור בה מההתחייבות האומללה הזו", מבהיר קצובר.

 

 לא תורמים דם למד"א

החשיפה חוללה סערה. מתנדבי מד"א ביו"ש הביעו את מורת רוחם ופתחו בשביתה בה חדלו מלהתייצב להתנדבות בערים במרכז הארץ. קריאות לא לתרום דם ישירות למד"א הופצו ברשת ונענו בחיוב. שישה יו"רים של אגודות סטודנטים ממכללות שונות המונות יחד כ-6,000 סטודנטים, הצטרפו אף הם למאבק והודיעו במכתב למנכ"ל מד"א אלי בין, כי לא יסכימו לתרום דם במסגרת התרמות הדם המרוכזות הנערכות בקמפוסים, אלא יתרמו דם ישירות לסניפי בנק הדם בבתי החולים. ועד מתיישבי השומרון דאג להדביק שוב מדבקות מגן דוד על גבי הסמלים החדשים שהודבקו על האמבולנסים.
-בני קצובר, יו"ר ועד מתיישבי השומרון: "זו היתה טעות אסטרטגית למדינת ישראל והשפלה לאומית לחתום על מסמך כזה. לא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן יד למהלך שמשמעותו התכופפות של דגל ישראל בפני הצלב. מד"א חייבת לחזור בה מההתחייבות האומללה הזו"

מ' (השם המלא שמור במערכת), מתנדב ותיק במד"א, תושב אחד מיישובי השומרון וממובילי המחאה, מבקש לציין את הערכתו הרבה לארגון: "מד"א עושה במשך שנים עבודת קודש ומציל חיים, על כך אין שאלה בכלל. מדובר בארגון לאומי ולכן זה כל כך כואב לראות אותו מתקפל ככה בפני הצלב האדום. מה עם הכבוד הלאומי שלנו? זה משפיל ומקומם", הוא אומר.

זמן מה לאחר חשיפת המסמכים, התבטא בעניין גם נציגו הרשמי של ארגון הצלב האדום, פאר סטנבק, בראיון שנערך בגלי צה"ל. סטנבק אישר כי מד"א התחייבה להפסיק לפעול ישירות ביהודה ושומרון תחת סמל המגן דוד אדום. בנוסף לכך הודה סטנבק שמד"א מחליפה את הסמלים של האמבולנסים כחלק מיישום ההסכם עליו חתמה בעבר.

סטנבק גילה שגם תרומות למד"א מרחבי העולם אסורות לשימוש בפעילות מד"א באזור יהודה ושומרון ומזרח ירושלים. הוא הדגיש כי הצלב האדום מצפה ממד"א להפסיק גם את פעילותם של יתר האמבולנסים ב-14 התחנות העובדות ביהודה ושומרון. "אני מפקח על ההסכם במשך ארבע השנים האחרונות, וההתקדמות היא די טובה. בחודש האחרון התקיימה ועדה בינלאומית של הצלב האדום, שם דיווחתי על התקדמות משמעותית. בוועדה קראו למד"א לסגור את יתר הפעילות שנותרה ביהודה ושומרון ואני מקווה שכך ייעשה", אמר סטנבק.

ח"כ אריה אלדד נרעש מהצהרת הנציג הבכיר של הצלב האדום: "דבריו מעידים כאלף עדים כי מד"א שיקר ביודעין לציבור כשטען במשך שנים שההסכם שלו עם הסהר האדום הפלשתיני והצלב האדום לא יפגע בשירותים שהוא מספק ביו״ש ובירושלים. העובדה כי ההסכם אוסר על העברת תרומות שמד"א מקבל להצלת חיים ביו"ש מחייבת את מדינת ישראל ומד"א להודיע כי ההסכם בטל ומבוטל. אם לא יהיה כך, נפנה בקריאה פומבית לכל תורמי מד"א להפסיק את תמיכתם בארגון ולתרום ישירות לגופי ההצלה שאינם נכנעים לתביעות ערביות ואנטי ישראליות. במקביל נקרא לבטל את מעמד מד"א כארגון הצלה לאומי ולהפוך אותו לעוד אחד משירותי האמבולנסים, בלי כל זכויות יתר ותקציב מהמדינה".

ח"כ אורי אריאל התקשה לקבל את ההסכם: "מדובר בדבר שלא יעלה על הדעת ושערוריה שאין כדוגמתה", אמר ח"כ אריאל, "לא נשמע כדבר הזה שארגון הצלה ממלכתי האמון על רפואה בשעת חירום יפלה בין דם לדם, ולא יעניק שירותי רפואה למתיישבים רק בגלל מקום מגוריהם."

בתוך כך, יו"ר הקואליציה זאב אלקין והח"כים זבולון אורלב, יריב לוין, דוד רותם, אריה אלדד ואברהם מיכאלי, הגישו הצעה לתיקון 'חוק מגן דוד אדום' הכולל את ביטול הבלעדיות על הסמל.

"מד"א לא משרטט גבולות"

עמדה מפתיעה מציג דווקא מי שמכהן כנשיא מד"א, פרופ' יהודה סקורניק, מנהל המחלקה הכירורגית בבית החולים איכילוב לשעבר, המצהיר בשיחה עם 'בשבע' כי לא היה חותם על ההסכם במתכונתו הנוכחית. "כל זמן שההסכם עוסק בנושאים הומניטריים - השמיים הם הגבול מבחינתנו. יחד עם זאת, אין זה מתפקידו של מד"א להתעסק בסוגיות פוליטיות ולשרטט גבולות, אלא להעניק שירות רפואי לכלל אזרחי המדינה", מבהיר סקורניק ומספר כי נפגש לאחרונה עם סגנית נשיא הצלב האדום ושוחח עימה על הקושי ביישום חלק מסעיפי ההסכם. "הסברתי לה שמד"א ישראל לא יוכל לממש את ההסכם שעליו חתם כפי שהוא במתווה הנוכחי. לא יעלה על הדעת שהסהר האדום הפלשתיני ייכנס ליישובים ביו"ש כדי להעניק טיפול למתנחלים. זה בלתי אפשרי שנפסיק לשרת את מתיישבי יו"ש. איך נוכל לסמוך על הצלב האדום והסהר האדום, שבמשך חמש שנים לא הצליחו אפילו להעביר מכתב קטן לגלעד שליט בשבי?" הוא תמה. "אנחנו נמשיך לפעול ולהעניק שירות מסור בכל רחבי יו"ש".

האם לדעתך אין למלא את ההסכם במלואו, ואפילו במחיר הסרת החברות של מד"א מהצלב האדום?

"אני רואה בחברות בארגון הבינלאומי חשיבות רבה. יש בכך יתרונות מאוד משמעותיים, אבל לא בכל מחיר. אנחנו בוודאי לא רוצים לצאת מהארגון, אבל יש דברים שלא נוכל לעשות. מד"א הסתדר במשך הרבה שנים בלי החברות הזו, ונוכל לחיות בלעדיה גם עכשיו." עוד מדגיש סקורניק כי הוא רואה את הסוגיה עין בעין עם מנכ"ל מד"א אלי בין: "המדינה היא זו שקובעת את גבולות הארץ ולא מד"א, ולכן כל עוד חיים ישראלים בכל הארץ, אנחנו נמשיך לשרת אותם בכל מקום".

דוברות מד"א סירבה למסור תגובה עניינית לשאלות 'בשבע'.

rivki@besheva.co.il