בשבע 481: שאלת השבוע

עם כניסתו של השופט אשר גרוניס לתפקיד נשיא ביהמ"ש העליון, אילו שינויים מומלץ לו לערוך בהתנהלותו של בית המשפט?

ירעם נתניהו , כ"ג בשבט תשע"ב

עם כניסתו של השופט אשר גרוניס לתפקיד נשיא ביהמ"ש העליון, אילו שינויים מומלץ לו לערוך בהתנהלותו של בית המשפט?

לפסוק בשוויוניות אמיתית

עו"ד יצחק בם

הפורום המשפטי למען א"י

קטונתי מלייעץ לנשיאים, אך את העצה הטובה ביותר לכל אדם, ולנשיא בית משפט בכלל זה, השיא הנביא מיכה לפני יותר מ-2,700 שנה: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" (מיכה ו, ח).

מערכת המשפט מצויה במשבר אמון קשה אל מול ציבור הולך וגדל של אזרחים שאינם מאמינים שאפשר לקבל בה צדק, וסבורים כי היא פוגעת באופייה היהודי של המדינה ובאינטרסים לאומיים וביטחוניים חיוניים. הנשיאה היוצאת לא השכילה להתמודד עם משבר האמון הזה, ואף זיהתה את הסימפטומים של המשבר – מאמרי ביקורת ("הסתה" בלשונה) - כמחוללי הבעיה. משבר האמון נובע מהתנהלות ארוכת שנים של המערכת, ולא ממאמרים 'מסיתים' בעלוני השבת. במשבר הזה הנשיא הנכנס יכול וצריך לטפל, אם יאמץ את עצתו של הנביא מיכה.

עשות משפט – כיצד? מוטב שבית המשפט יימנע מיצירת מראית עין של איפה ואיפה בהתייחסותו למגזרים ולקבוצות אינטרסים שונות. לאחר שפרשה מכס המשפט, אמרה השופטת פרוקצ'יה בטקס הענקת פרס לצדק חברתי (שהוענק השנה למייסד ארגון 'עדאלה') שיש לה ערכים משותפים ותקוות דומות עימו. את השותפות הערכית הזאת עם 'עדאלה' מן הראוי לפרק. דין מגרון כדין התיישבות בדואית בנגב – להסדרה. ההתייחסות המחמירה של בית המשפט לשחיתות וההקפדה על זכויות האדם חייבת להיות שוויונית ונטולת סדר יום.

אהבת חסד - כיצד? מערכת המשפט צריכה להיות מאירת פנים אל האדם הקטן. כוחה ביכולתה לנהוג לפנים משורת הדין, על אף העומס המוטל עליה, ולהיות קשובה למצוקות האזרח הקטן.

הצנע לכת - כיצד? הנשיאה היוצאת הקפידה לנצל כל במה ציבורית כדי להתנגח בכנסת ובשרי המשפטים שעליהם חלקה. מוטב למי שעומד בראש המערכת להצניע לכת, לברוח מאור הזרקורים, להתמקד במשפט ולא במאבקים מתוקשרים מול הממשלה והכנסת.

 

 

לא להיכנס לנושאים בלתי שפיטים

פרופ' דניאל פרידמן

שר המשפטים לשעבר

אני מקווה שכעת, עם כניסתו של השופט אשר גרוניס לתפקיד נשיא ביהמ"ש העליון, יגבר אותו זרם שמבין שיש נושאים שהם בלתי שפיטים, ושאל לו לבג"ץ להתערב על בסיס חוסר החלטות של הממשלה ושל הכנסת.

כמו כן, אני מקווה שבג"ץ לא יפעל בתקשורת באותה צורה כמו שראינו בשנים האחרונות. אני סבור שנשיא בית המשפט העליון אינו צריך להתראיין ולקיים מסיבת עיתונאים ולצאת לתקשורת בכל מיני הודעות, אלא הוא צריך להתבטא בפסקי דין, כמו שאר השופטים. כמו כן, אל לשופט להיכנס לעימות מול פוליטיקאים.

זאת ועוד, אני מקווה שנראה סימנים ליברליים בתחום המשפט הפלילי. כלומר שיינקטו צעדים כדי למנוע פגיעות שלא לצורך בחשודים ושלא להביא להשפלתם. לדאוג להגינות ההליך הפלילי, ושבמקרים שהפרקליטות אינה מוסרת לנאשם את כל החומר – ידאג בית המשפט לפעול נגד זה וינקוט צעדים בעניין.

אני מעריך שאם כאמור יימנע בג"ץ מעיסוק בנושאים שאינם שפיטים ואם הוא יבטל את העניין הפרוצדורלי לדרוש תגובה של הצד השני אלא בג"ץ ידחה את אותן עתירות – הלחץ על בתי המשפט ירד ונקבל פסיקות מהירות יותר ולא לאחר שנים. כמו כך, אם יכתוב בג"ץ פסקי דין קצרים יותר, ואגב השופט גרוניס הוא אחד מהשופטים שאינם מאריכים בפסקי דין, זה יחלחל גם לערכאות נמוכות יותר והדבר יקצר את התהליכים עוד יותר.

 

לצמצם חיכוכים ולהקל בעומסים

פרופ' סיני דויטש

דיקן ביה"ס למשפטים במכללה האקדמית נתניה

אני שמח מאוד על מינויו של השופט אשר גרוניס לנשיא בית המשפט העליון. הוא שופט מצוין, ואין לי ספק שבתפקידו כנשיא הוא יעלה את קרנו של בית המשפט העליון.

השופט גרוניס מתנגד לאקטיביזם שיפוטי מופרז. לא ייתכן שכמעט בכל שנה יש טקס של הענקת פרס ישראל ומוגשים בג"צים המתנגדים להענקת הפרס לאחד הזוכים. ראוי שבית המשפט יהיה קשוב יותר לרחשי הציבור, אף שברור שמה שמחייב את בית המשפט הוא הדין ולא דעת הקהל.

ראוי להיזהר מפני מהפכות שיפוטיות, לא למהפכות ליברליות ולא למהפכות שמרניות. לשם כך קיימת הכנסת. בית המשפט הוא אחד משלוש זרועות השלטון: הכנסת, הממשלה ובתי המשפט. יש לצמצם את החיכוכים בין זרועות אלו לאותם מקרים שהם חיוניים בהחלט ולא לתחומים אחרים. יש שאלות שהן גבוליות מבחינה משפטית, שהן בעלות אופי ציבורי ואף פוליטי. הייתי מציע לנשיא לצמצם במידת האפשר את הדיונים במקרים אלו.

הנושא של ריסון שיפוטי הוא חשוב ביותר. לבית המשפט העליון כוח רב. החוכמה היא להשתמש בעוצמה זו בזהירות. אין טעם במתן פסקי דין בנושאים ציבוריים שהסיכוי שהם ימומשו קלוש.

עוד נושא בעל חשיבות הוא ארגון בית המשפט העליון מבחינת עומס התיקים. כבר היום הועברו חלק מהנושאים לבתי משפט מינהליים, ויש להמשיך במגמה זו. ראוי שבית המשפט העליון יוכל לתת פסקי דין תוך זמן סביר ולא לאחר שנים רבות.

אני בטוח שגישה יותר מאוזנת שתתמקד בנושאי משפט מובהקים תביא לחיזוק האמון של הציבור בבית המשפט העליון, שהוא מוסד חשוב מאין כמוהו.

 

 

תשובות הגולשים

 

בדרך למשפט עברי

הרצון להפוך את המשטר בישראל למשטר תורני הוא ידוע, אך הבעיה שרצון איננו מספיק. כמו כן, יש לדעת כי על מנת שלא ליצור תסיסה קולנית מן השמאל, יש לעשות זאת בצעדים מדודים.

אך באופן כללי, יש צורך להסיר את כל החוקים העות'מניים שעדיין בתוקף, וכן את חוקי המלך המנדטוריים שעדיין ברי סמכות. יש להחיל את המשפט העברי כאבן יסוד במשפט בארץ. יש לקבוע באופן ברור, כי אין על בית המשפט לעסוק בהשערות ועניינים פסיכולוגיים ובספקולציות, אלא במשפט קר בלבד.

אליהו הלוי, ירושלים

 

הפוך מברק

על השופט גרוניס לבצע בדיוק את מה שאהרון ברק ביצע, רק הפוך - להכריז ביום אחד על "מהפכה חוקתית" ולא לאפשר לבג"ץ לשפוט כל דבר, ובכך להפסיק את הדיקטטורה של בג"ץ. אך עליו להיות מוכן למתקפה אין סופית על ידי התקשורת וגופי השמאל - דבר שאינני בטוח שאדם יכול לשאת.

לכן, יש להתחיל מהדברים הקטנים ולתקנם אחד אחד. ראשית, יש לאסור דיון בחוקיות הצעת חוק לפי כוונת המחוקק. זהו אחד מעקרונות המשפט החשובים ביותר שבג"ץ דורס, שכן את החוק לא מעביר מציע החוק אלא כל חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק, ואין לדעת מה היתה סיבתם.

איתן בר-אור, חיפה