בשבע 482: 54% מהציבור: אין לכפות על חיילים דתיים לשמוע שירת נשים

לרבים נדמה כאילו שירת נשים בצה"ל היא נושא המחלק את החברה הישראלית בין חרדים, דתיים וחילונים.

סקר 'מאגר מוחות' , ל' בשבט תשע"ב

לרבים נדמה כאילו שירת נשים בצה"ל היא נושא המחלק את החברה הישראלית בין חרדים, דתיים וחילונים. אולם סקר מיוחד שנערך לקראת 'כנס ירושלים' של העיתון בשבע, על ידי מכון המחקר 'מאגר מוחות', מגלה תמונה מפתיעה. רוב המשיבים לסקר, אשר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל, סבורים כי אין לכפות על חיילים דתיים לשמוע שירת נשים. 54 אחוזים מהנשאלים סברו כי בכל מקרה אין לכפות על חייל דתי לשמוע שירת נשים, 24 אחוזים סברו כי יש לכפות לשמוע שירת נשים רק במקרים בהם יש בכך צורך חיוני, ואילו 22 אחוזים מהמשיבים סברו כי בכל מקרה יש לכפות על חיילים לשמוע שירת נשים.

גם פילוח התוצאות למגזרים העלה נתונים מעניינים. בקרב החרדים התוצאה אינה מפתיעה, 100 אחוזים סברו שאין לכפות על חיילים לשמוע שירת נשים. בקרב הציבור הדתי לאומי החזיקו בעמדה זו 62 אחוזים, בקרב הציבור המסורתי 63 אחוזים. באופן מפתיע, גם בקרב החילונים זכתה דעה זו לתמיכה משמעותית, 29 אחוזים.

21 אחוזים מהדתיים, 15 אחוז מהמסורתיים ו-32 אחוזים מהחילונים סברו כי יש לכפות על חייל דתי לשמוע שירת נשים רק כאשר יש בכך צורך חיוני. ואילו 17 אחוזים מהדתיים, 15 אחוז מהמסורתיים ו-31 אחוזים מהחילונים חשבו שיש לכפות על חייל דתי לשמוע שירת נשים בכל מקרה.

במסגרת הסקר נשאלו שאלות נוספות בנוגע לעמדות הציבור בנושא הקמת מדינה פלשתינית, מחאת האוהלים, עסקת שליט ונושאים נוספים. התוצאות, חלקן מפתיעות מאוד, יתפרסמו במהלך כנס ירושלים התשיעי של העיתון 'בשבע' שיתקיים בימים שני ושלישי בשבוע הבא במלון דן בירושלים. כמידי שנה יעסוק הכנס בסוגיות הבוערות העומדות על סדר יומה של החברה הישראלית ועל סדר יומו של הציבור הדתי. בין השאר ידונו המשתתפים בהשתלבות הכיפות הסרוגות בצה"ל, בפעילות 'פורום תקנה', במחאת האוהלים, ובמחירן של עסקאות לפדיון שבויים. במהלך שני ימי הכנס יחולק גם 'פרס ירושלים' לשורה של אישים ומוסדות שנמצאו ראויים להוקרה כל אחד בתחומו.