בשבע 484: משחור לחאקי

החרדים צריכים להתגייס לצבא, לא לשירות לאומי, ובלבד שידאגו לצרכיהם הדתיים

רונן שובל , י"ד באדר תשע"ב

ההחלטה על ביטול חוק טל, למרות היותה מוצדקת, היא אקטיביזם שיפוטי

השבוע התפרסם בוועדת חוץ וביטחון סקר לפיו יותר משני שליש מהציבור היהודי בישראל תומכים בשלילת קצבאות לישיבות ולתלמידי ישיבות שיסרבו לעשות שירות צבאי או אזרחי. נראה שבג"ץ קלע הפעם לדעתו של רוב הציבור בישראל.

לציבור בישראל נמאס מתפישת 'תהילים נגד טילים', שזעקו המדבקות במאה שערים במהלך מלחמת לבנון השנייה. הטיעון הזה מנוגד לא רק לשכל הישר, אלא למסורת היהודית עצמה. כזכור, המשתמטים הראשונים היו ראובן וגד, שביקשו להישאר בעבר הירדן ולא לעזור במלחמה על כיבוש הארץ. הנזיפה של משה רבנו היתה ברורה וחד משמעית: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?" לא נחה דעתו של משה עד שאמרו השבטים הסוררים כי הם ישתתפו במלחמה ויזכו בנחלתם בעבר הירדן המזרחי רק לאחר שיעזרו לכבוש את כל ארץ ישראל המערבית.

מיד לאחר הטענה שהתפילה ולימוד התורה הן ששומרות על עם ישראל, הטענה החרדית הקלאסית להצדקת השתמטותם מחובתם הלאומית היא שאמנם אין הם משרתים בצבא, אולם מפעלי החסד שלהם מהווים תרומה מספקת לחברה הישראלית. אולם דווקא לפי המסורת היהודית "גדול המצוּוה ועושה ממי שאינו מצוּוה ועושה". הגמרא במסכת סנהדרין בסוגיית 'סומק טפי' קובעת כי אדם לא יכול להציל את חייו במחיר חיי חברו. החברה החרדית לא יכולה להמשיך להביט מן הצד על מסירות הנפש של החברה הציונית ולעמוד מנגד.

בכל תולדות מלחמות ישראל העתיקות, הלוחמים לא היו חילונים המגובים בלומדי תורה. לוחמי בית דוד, כלוחמי בית חשמונאי, היו יודעי סייפא וספרא גם יחד. וגם הקנאי הגדול מתתיהו, שלא פסק לרגע במלחמתו נגד ההתייוונות, פסק הלכה בישראל, לפיה על המכבים להילחם גם בשבת. האם במאה שערים, בקריית צאנז וברמת בית שמש גרים צדיקים גדולים יותר ממשה רבנו וממתתיהו כהן גדול?

אולם הסיבה האמיתית שבגינה בוחרים ראשי הציבור החרדי להתנגד בכל תוקף לגיוס החרדים היא הפחד מהפתיחות לחברה הישראלית. הם מבועתים מהמחשבה שיציאה מהבועה התרבותית הייחודית שלהם תפיל חללים בקרב החרדים, ותביא לאחוזים גבוהים של עזיבת החברה החרדית. אולם, לצערנו, המציאות הישראלית היא שחללים נופלים בהגנה על המדינה, באופן ממשי ולא באופן מטפורי. מלחמות ישראל לדורותיהן היו ועודן מלחמות מצווה שאליהן יוצאים, לפי ההלכה היהודית, גם חתן מחדרו וכלה מחופתה. הציבור הישראלי לא מוכן עוד לספוג את העלבון של הפליה בין דם של ציוני לדם של חרדי.

הרעיון שעלה לפיו החרדים יסתפקו בשירות לאומי-אזרחי הוא בדיחה לא מצחיקה על חשבון שוכני הר הרצל. על החרדים לשרת בצבא בדיוק כמו אחיהם החילונים והציונים דתיים. יחד עם זאת, לא במלחמת דת אנו מעוניינים: אין כל סיבה להכריח את הציבור החרדי לוותר על אמונתו ואורח חייו. על הצבא, כצבא העם, ללמוד להתגמש ולייצר מסגרות שבהן אין שירת נשים, יש מזון בהכשר הבד"ץ ובתרבות יום א' במקום סיור אמנתי במוזיאון ישראל יש לימוד מכתבי הרי"ף, הרא"ש וריטב"א. על צבא העם לאפשר גם למגזר החרדי שבו לקחת חלק ולהשתתף באופן פעיל. צה"ל יכול ליצור מסגרת קרבית ייעודית לציבור החרדי, כגון משמר הגבול. כך אלפי חרדים יוכלו לשמור על הגבול המרוחק, ללא מפגש עם נשים, למשך שלוש שנים תמימות.

החלטת בג"ץ על ביטולו של חוק טל היא אקטיביזם שיפוטי קלאסי. הרשות השופטת נטלה לעצמה את הסמכות לבטל חוק של הרשות המחוקקת. תשעה שופטים פסלו החלטה של 120 מחוקקים - נציגי העם. עכשיו עם פרישת הנשיאה, יש לקוות שתחלוף מן העולם גם המהפכה החוקתית. למרות שהחלטת בג"ץ היתה מוצדקת במקרה זה, על בית המשפט לזכור את מגבלות הכוח, ולהפנים שתפקידו איננו להכריע בין ערכים, אלא לשפוט משפט צדק. בדמוקרטיה, הכרעה בסוגיות ערכיות לא נקבעת בבית המשפט. גם אם במקרה זה מערכת הערכים של חלקים גדולים מהציבור ושל השופטים היתה דומה, הרי שבבג"ץ לא יושבים שופטים חרדים. אקטיביזם שיפוטי הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה, כן, גם כשהוא פוסק לטעמי.