בשבע 502: שאלתהשבוע

בעקבות תוצאות משפט אולמרט, האם נכון לחוקק חוק המונע חקירה פלילית נגד ראש ממשלה בתקופת כהונתו?

הילה פלאח , כ"ט בתמוז תשע"ב

למען יציבות שלטונית

עו"ד ציון אמיר

לדעתי יש צורך בחקיקה אשר תסדיר את מעמדו של ראש ממשלה מכהן בשלבי חקירה מתקיימים תוך כדי תקופת כהונתו.

אנו עדים למציאות עגומה שבה נחקרים ראשי ממשלה רבים, כמעט כל ראש ממשלה בעשרים השנים האחרונות, ובהם אהוד ברק, בנימין נתניהו, אריק שרון ואהוד אולמרט.

חקירת חשדות לפלילים היא נשמת אפה של חברה שוחרת שוויון, אשר אמורה לעשות כל שניתן כדי להיאבק בשחיתות שלטונית. בצד עיקרון חשוב זה עומד עיקרון אחר, חשוב לא פחות, לקיים יציבות שלטונית החיונית במשטר דמוקרטי תקין. במובן זה, ישראל איננה מדינה ככל המדינות. הנושאים העומדים על סדר יומה של ממשלה בישראל הם לעיתים קרובות הרי גורל. ראש ממשלה בישראל מתמודד חדשות לבקרים בשאלות קיומיות. ולכן דווקא במדינה כשלנו חשוב לאין ערוך קיומה של יציבות שלטונית. על רקע זאת, חקירת ראש ממשלה במהלך כהונתו פוגעת פגיעה ממשית באינטרסים חשובים ומהותיים למדינה. מדינות אחרות בעולם, שהכירו בחשיבות ניהול ענייני המדינה על ידי מי שעומד בראשה, אינן מאפשרות חקירת ראש ממשלה מכהן, ומסתבר כי הנהגת חקיקה זו מוכיחה את עצמה באותן מדינות.

יש אפוא הצדקה להימנע מחקירה בגין מעשים וחשדות שבוצעו עוד לפני תקופת כהונתו של ראש הממשלה. יחד עם זאת, אין הדעת סובלת כי חקירת ראש ממשלה לא תיעשה במהלך כהונתו בכל מקרה ומקרה, ויש לתת את הדעת למקרים חריגים אשר יצדיקו חקירה במהלך הכהונה. כך למשל אין כל צידוק להימנע מחקירת עבירות שביצע ראש הממשלה תוך כדי תקופת כהונתו, או למשל אין להעלות על הדעת להימנע מחקירה של פשע חמור באופן מיוחד כגון רצח או עבירות נגד ביטחון המדינה, אף אם חשדות אלו מתייחסים למעשים שנעברו לפני תקופת כהונתו.

מובן כי ככל שמתקיימת הקפאה של חקירת מעשים שנעברו לפני תקופת הכהונה, יש לקבוע כי מרוץ תקופת ההתיישנות בגין אותן עבירות ייפסק לאורך כל תקופת הכהונה. ייתכן שיש גם לאפשר שיקול דעת ליועץ המשפטי לממשלה להימנע מחקירת ראש ממשלה במהלך כהונתו במקרים מסוימים, מבלי לקבוע רשימה סגורה, במקום שאין מדובר בעבירות מופלגות בחומרתן או בעבירות על טוהר המידות שלגביהן קיים חשש שהן באו לעולם על רקע יריבות פוליטית וכיוצ"ב.

סיכומו של דבר, נראה כי אין מנוס מקידומו של חוק שיגביל את האפשרות לקיים חקירת ראש ממשלה מכהן, וזאת כמובן תוך סייגים ואיזונים שיאפשרו פעולה תקינה של ראש הממשלה מצד אחד, ומאבק בשחיתות ושמירה על האינטרס הציבורי מאידך גיסא.

 

שוויון בפני החוק

ד"ר יצחק קליין

ראש המחלקה למחקרי מדיניות ב'פורום קהלת למדיניות'

בדמוקרטיה אין להקנות לראש ממשלה או לכל אדם חסינות מפני החוק. עיקרון השוויון בפני החוק אינו עניין לאזרחים אלמונים או לבני מיעוטים בלבד. הוא תקף ביתר שאת לגבי אנשים העשויים לראות את עצמם כמורמים מעם ולנצל את משרתם כדי לעסוק בשחיתות. דווקא אלה צריכים לדעת כי בעיני החוק אינם שונים מכל אדם אחר, ושהם עשויים בכל רגע להידרש לתת את הדין על מעשיהם. בדמוקרטיה אין מורמים מעם.

החוק הצרפתי נובע מטעות בסיסית. בעבר ההוד והתפארת היו מנת חלקו האישית של המלך. בדמוקרטיה, לעומת זאת, נשיאות הרפובליקה - הצרפתית, האמריקנית או הישראלית - היא משרת כבוד בזכות הציבור שהיא מייצגת, אך מי שממלא את המשרה הוא בסך הכל בשר ודם. הצרפתים עדיין סובלים כנראה מ'תסביך מלוכה', והם משליכים על הנושאים במשרות ציבוריות את התפארת ויראת הכבוד שאמורים לחול על המשרה הציבורית עצמה. האנגלים, לעומת זאת, לא מתבלבלים. הם מוכנים להקנות למלך חסינות חוקית, בתנאי שמפשיטים אותו מכל סמכות פוליטית. בארצות האנגלוסכסיות הנושאים בסמכות ציבורית חייבים לתת את הדין בזמן אמת.

אם הבעיה היא כתבי האישום שפרקליטות המדינה הגישה נגד ראש ממשלה מכהן, שרובם התבררו כבעלי יסוד מעורער, אזי ישנן דרכים להפעיל ביקורת וסינון על כתבי אישום חמורים, כפי שקיימות במדינות אחרות. אך דרכים אלו באות להבטיח את איכות התביעה, ולא להקנות חסינות לנתבע. ראוי שאותם מנגנוני ביקורת וסינון יגנו גם על אזרחים פרטיים שנתבעים בגין פשעים חמורים, ולא על נבחרי ציבור בלבד.

באשר לגורלו של אולמרט, סבורני שאם הוכח שאדם הפר אמונים, די בכך כדי לקבוע לו קלון שימנע את התמודדותו על משרות ציבוריות במשך תקופה של שנים, גם אם אינו נשלח לכלא.

 

סכנות השחיתות

 

ח"כ ציפי חוטובלי

הליכוד

שחיתות שלטונית היא בעיה שיכולה לכרסם ביסודות הכי בסיסיים של קיומה של כל חברה. אם בעלי שררה משתמשים בה כדי לקדם את ענייניהם האישיים, הדבר עשוי להביא להתפוררות חברתית וליצירת מנגנון מסואב של 'שמור לי ואשמור לך'. נדמה כי אין חולק שמדובר בתופעה שחייבים למגרה.

החוק הצרפתי, שצרפת היא אחת המדינות היחידות בעולם שמתהדרת בו, הקובע שאין לחקור ראש ממשלה בזמן כהונתו, הוא פתח לשחיתות ציבורית, ועלול לפגוע בזכות הכי בסיסית במשטר דמוקרטי – הזכות לבחור. האין זה ראוי שציבור שממנה את שליחיו יידע האם שליחיו ראויים לאמונו? האם ייתכן שראש ממשלה יחזיק במשרה המשפיעה ביותר במדינה במשך מספר קדנציות מבלי שהציבור מודע לכך שראש ממשלתו מעל בעבר באמון הציבור? האם ראוי למשל, שז'אק שיראק ייבחר ארבע פעמים למשך 12 שנה כנשיא צרפת, ורק אחרי תום כהונתו יידע הציבור שמעל באמונו עוד קודם לכניסתו לתפקיד?

גם מדינת ישראל ידעה ראשי ממשלה שהיו נגועים בשחיתות. אם זה שרון, שהתקשורת בחרה להתעלם משחיתותו בגלל שקידם את הגירוש מגוש קטיף, וגם אם זה מחליפו – אהוד אולמרט. מאז הוכרע דינו של ראש הממשלה לשעבר מנסים מקורביו (בהצלחה די מרשימה) להסתיר חלקים נרחבים מהכרעת הדין – מההרשעה במרמה והפרת אמונים ועד לביקורת הנוקבת והמעטפות שאכן הגיעו לידיו של אולמרט. כחלק מהביקורת שלוחת הרסן שהפנו מקורבי אולמרט לכל הנוגעים בדבר, מתלהמים מקורביו שהפרקליטות "הדיחה כאן ראש ממשלה", ואף העלו מן האוב את החוק הצרפתי.

המדרש מספר איך כשמשה רבנו סיים את בניין המשכן, הוא נתן בפני עם ישראל דין וחשבון על ההכנסות וההוצאות שהיו כרוכות בבנייתו. האם מה שנכון לגבי משה רבנו, שאינו חשוד על השחיתות ועשה זאת רק כדי להוציא מידי המלעיזים, אינו נכון גם לגבי ראש ממשלה שאין ספק שלכל הפחות בחלק ממעשיו נפל פסול?!

המלחמה בשחיתות יכולה וצריכה שתהיה לדגל שיונף בראש חוצות על ידי כל חלקי הציבור הישראלי – ימין ושמאל, דתיים וחילונים, בלי הבדל דת גזע ומין. החשש שראשי ממשלות יהיו עסוקים כל העת בחקירות מתגמד מול החשש המבוסס שראשי הממשלות ימעלו באמון הציבור. אם קיים צורך בשינוי חקיקה בנושא, הרי שמדובר בהקשחת האכיפה ולא בהחלשתה.

 

תשובות הגולשים

בלי הטבות

בשום אופן אין לחוקק חוק נגד חקירת ראש ממשלה.

להיות ראש ממשלה זוהי שליחות ולא פריבילגיה. ובגמרא נאמר שאפילו מלכי בית דוד אינם חסינים מהעמדה לדין (לגבי מלכי בית חשמונאי הדין היה שונה עקב כורח הנסיבות, כלומר עקב אלימותן ולא בגלל איזושהי זכות).

אבנר א. ראם, ירושלים

 

עומק העקירה כעומק החקירה

את הביטוי "עומק העקירה כעומק החקירה", המיוחס לצבי הנדל, טבע יוסי שריד. ולא בכדי.
אך מעט לפני שהכריז שרון על תוכנית ההתנתקות, עוד אמר "דין נצרים כדין תל אביב, וכפר דרום כנגבה". בתמימותנו לא רצינו להאמין שההתנתקות תיתכן, ועוד על ידי שרון, אך המציאות המרה טפחה על פנינו. הריטואל חזר על עצמו ואולמרט, "פעיל הימין הקיצוני לשעבר", תחת חקירה אינטנסיבית, כמעט מסר לאבו מאזן הכל ואפילו את הנגב. אי לכך, לענ"ד, ולמעט מקרי קיצון, יש להימנע מחקירת ראש ממשלה ושרים מכהנים, למנוע עירוב נגיעה אישית בהחלטותיהם הלאומיות.

אריק קרמר, ירושלים