בשבע 503: סרבני סקרים


שמואל אדלמן , ז' באב תשע"ב

לפני כחודש קיבלו רונן ומלכי מכתב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובו התבשרו כי נבחרו להשתתף בסקר הוצאות משק הבית. במכתב צוין כי תוצאות הסקר משמשות כאחד המרכיבים העיקריים לחישוב מדד המחירים לצרכן. למרות זאת, רונן ומלכי העדיפו שלא לחשוף את הוצאותיהם. "אין לנו סודות, אנחנו משלמים מס כחוק ואין לנו כלום מתחת לבלטה, אבל אנחנו מעדיפים לשמור על פרטיותנו", אומרת מלכי ל'בשבע'. ראוי לציין כי למשתתף בסקר מדובר בכאב ראש לא קטן. המשתתף מקבל חוברת בה הוא נדרש לתעד במשך כשבועיים את קניותיו ולצרף קבלות. כמו כן עליו להקדיש זמן לענות על שאלות הסוקרת מטעם הלמ"ס, וכל זאת ללא תמורה. 

לאחר כשבוע הגיעה סוקרת לביתם, ובנם של בני הזוג, שלא היו באותה עת בבית, הודיע בנימוס כי הם אינם מעוניינים להשתתף בסקר. ימים בודדים לאחר מכן קיבלו בני הזוג מכתב ובו צוין כי הסקר מתבצע על פי פקודת הסטטיסטיקה המחייבת לשתף פעולה. וכי "חובת מסירת המידע, על פי דין גוברת על איסור הפגיעה בפרטיות הקבוע בחוק". עוד באותו היום הגיעה שוב הסוקרת לביתם. "בעיניי זו פגיעה בזכות הבסיסית שלי כאזרח לפרטיות", טוענת מלכי.

ח"כ אורי אריאל, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אומר ל'בשבע' כי אכן מדובר בחוק אנכרוניסטי וכי אם תעלה הצעה לתיקון החוק הוא יתמוך בה. עם זאת, מציין אורי אריאל כי למיטב ידיעתו בפועל לא ננקטות פעולות אכיפה נגד מי שמתנגדים בתוקף להשתתף בסקר.

עו"ד שרון נגארי, עוזרת ראשית ליועץ המשפטי בלמ"ס, אומרת ל'בשבע': "עבודת הלמ"ס מתבצעת בנקודת שיווי המשקל שיצר המחוקק בין הצורך בביצוע יעיל של עבודת הלשכה על פי החוק מחד, ובין זכותו של הפרט לפרטיות מאידך. במאזן זה קבע המחוקק כי הלשכה מוסמכת לדרוש דיווח על הנתונים שנתבקשו מכוח פקודת הסטטיסטיקה, וכנגד זאת מוטלת על הלמ"ס חובת שמירת סודיות מוחלטת על הנתונים שנאספו מכוח הפקודה.

"הסקרים הרבים והשונים שעורכת הלמ"ס נבנו במטרה לשקף את המצב לאשורו, ולכן ישנה חשיבות רבה לשיתוף הפעולה של הציבור, ולהבנתו שההשתתפות בסקרי הלמ"ס מאפשרת קבלת החלטות מושכלות ומאוזנות המבוססות על נתונים אמיתיים ומלאים, על ידי הרשות המחוקקת ועל ידי הרשות המבצעת במדינה.

"אבקש להוסיף, כי הלמ"ס איננה ממהרת להשתמש בסמכויות האכיפה הנתונות בידה כנגד נדגמים פרטיים, בשל העדפתנו לזכות בשיתוף פעולה ציבורי מתוך הבנת הציבור את החשיבות החברתית שבהשתתפות בסקרים, ולא מתוך חשש מענישה פלילית".