בשבע 513: שוחט פרות לא קדושות

ספרו של הרב חיים נבון מנפץ בקלילות ובחן מיתוסים שונים בענייני יהדות, כולל זה שלכל רב יש זקן

עפרה לקס , כ"ה בתשרי תשע"ג

לא רק שחוה לא אכלה תפוח, היא גם לא נבראה מעצם הצלע של אדםהראשון, ועשיו לא היה ג'ינג'י. כתונת הפסים של יוסף לא היתה מפוספסת, לוחות הבריתאינם מעוגלים ו'חמסה' היא לא סמל יהודי עתיק.

הרב חיים נבון החליט להפריך 101 מיתוסים על היהדות. אבל אם אלהשהזכרנו עד עכשיו הם כאלה שגם יהודי מבית עלול לטעות בהם, מיתוסים רבים אחרים מגיעיםלאוזניכם בעיקר תוך שיחה עם חבר שאינו שומר תורה. למשל כאשר הוא אומר שמקווה הואמקום מלוכלך, שבכתובה כתוב שהכלה שייכת לחתן, שמטבח שמפרידים בו בשר וחלב הופךאוטומטית לכשר, שבבר מצווה (ובה בלבד) הנער מניח תפילין, שעיקרו של חג השבועות הואאכילת מאכלי חלב ועוד. הרב נבון גם לא חושש לעסוק במיתוסים כבדים יותר, כגון ההלכהשיש להרוג עמלקים, האיסור ההלכתי לבצע הפלות ועוד.

לכל מיתוס מוקדש עמוד, ובו פתיח סיפורי מההיסטוריה או מהספרות העולמית.הדוגמאות כל כך מורחבות, עד שלעיתים למיתוס עצמו מוקדשים רק משפט אחד או שניים.מצד שני, הדוגמאות המובאות מצביעות על רוחב הדעת של הכותב, וגם מוסיפות נופך מחויךלכל הנושא. פעמים רבות מזכיר הרב נבון את הנצרות ואת מוסדות הדת והאמונות שלה, כךשמתקבלת תמונה מעניינת על ההשפעות של האמונות הנוצריות על המיתוסים הלא נכונים עלהיהדות.

בתחתית כל עמוד יש מעין פתק ובו הרחבה על נושא שמשיק למיתוסהנדון. למשל, במיתוס שהרבי מחתן את החתן והכלה, מוסברים שלבי החופה; במיתוס עלשחיטת בעלי חיים הפתק עוסק בחזון הצמחונות של הרב קוק; ובהסבר על כך ששביעי של פסחאיננו פסח שני ההרחבה מסבירה ששביעי של פסח הוא יום קריעת ים סוף.

לפעמים הפרכת המיתוס היא מעט חד צדדית ומתעלמת מדעות נוספותבדברי חכמים. לעיתים היא גם ביקורתית, למשל בעיסוק בכתונת הפסים: "יעקב אבינונכשל בטעות הורית קלאסית כאשר העניק יחס מועדף לבנו יוסף" - משפט שניתן היה לכתובבצורה מעודנת וגם מנומקת יותר (הקשר של יוסף לרחל האהובה, הרחמים על היתום, המחשבהשל האב שאולי יוסף יהיה הבן שיירש אותו ועוד).

מנחם הלברשטט ניקד את הספר באיורים נחמדים, שהופכים אותו לעוד יותר קליל ומזמיןלקריאה. בשורה התחתונה מדובר בספר נחמד ומרחיב דעת, מתנה נפלאה לחברים בעבודה,לקרובי משפחה ולשכנים שאינם שומרי תורה, שעשויים לגלות שהיהדות איננה חשוכה כפישהם חשבו, ועל הדרך הם יוכלו לתקן להם כמה מושגים שהדוס הממוצע לא יודע מה להגיבעליהם ("חול המועד חנוכה"). והאמת? גם לבני הבית, הדתיים מלידה, הואיכול להיות חביב ומועיל.

גם דתיים מבית ייהנו וישכילו. 'חוה לא אכלה תפוח'

ofralax@gmail.com