גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

נווטת קרב בחצאית - קידוש שם שמיים או פריצת גדר? - שאלת השבוע

התמונה של הנווטת בחצאית ארוכה מחזירה לקדמת במה את שאלת שילוב הבנות הדתיות בצבא. הרב אריאל, מוטי יוגב ומיכל נגן נדרשים לסוגיה זו
01/12/12, 12:07
ירעם נתניהו

מקומן של נשים אינו בצבא / הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן

א. על החברה להחליט מה היא מעדיפה, טייסת קרב או אֵם לילדים. שני אלו הם תרתי דסתרי. הכשרתו של טייס ארוכה ויקרה מאוד. הציפיות ממנו שימשיך לשרת כטייס שנים רבות, הן בקבע והן במילואים. רק כך הכשרתו תשתלם. טייס צריך לשמור על כושר על ידי טיסה לעיתים קרובות. אישה בהיריון, מניקה ואם שמטפלת בילדים אינה יכולה להיות טייסת, אלא לכל היותר זמן קצר מאוד. מה התועלת בכך?

עם ישראל זקוק לה יותר כאם מאשר כטייסת. כך היא וילדיה יקדשו שם שמיים יותר.

ב.  האימהות והמשפחתיות הן תכונות נשיות דומיננטיות. חוה נקראה "אם כל חי", כי היא המביאה חיים לעולם. לא לה לעסוק במלחמות שמקצרות חיים, גם כשהן צודקות (להוציא הוראת שעה כדבורה ויעל. במקום שאין איש גם אישה היא איש). אלה הם תרתי דסתרי. הניחו את המלחמה לגברים ואת החיים והשלום לנשים, שמקומן אינו בשדה הקרב. כבר קבעו חז"ל שאין דרכה של אישה לעשות מלחמה (קידושין ב ב), והאיסור של "לא יהיה כלי גבר על אישה" חל בעיקר על כלי נשק (אונקלוס דברים כב, ה). לא בכדי נשים נוטות בטבען יותר למקצועות סיעודיים וחברתיים כגון אחיות, עובדות סוציאליות, מורות וכדומה.

ג. מקובל היה בצבא להרחיק נשים משדה הקרב, בין היתר בגלל החשש שתיפולנה בשבי. לא צרכים ביטחוניים אמיתיים הכתיבו את שירותן הקרבי של הנשים, אלא תפישת עולם חיצונית, שלעיתים אף מנוגדת לצורכי הביטחון.

ד. תערובת נשים וגברים בתנאי צבא אינה מוסיפה לביטחון ולא למשפחתיות בלשון המעטה. אמנם יש נשים ששמרו על צניעותן גם בתנאי צבא, אלא שבעקבותיהן מתגייסות גם נשים אחרות שהימצאותן בתנאי לחץ עם גברים גורמת נזק הן לצבא והן למשרתים בו. מי שמעוניינת באמת לקדש שם שמיים אל תיתן לגיטימציה לתופעה זו.

ה. הצבא בנוי על היררכיה ומשמעת חזקה, ואין לאפשר לנשים להיות נתונות למרותם של גברים. דבר זה פסול בכל מסגרת היררכית, גם אזרחית. ואולם במסגרת כפייתית הדוקה כמו המסגרת הצבאית הבעיה חמורה שבעתיים.

שירות – רק למיוחדות / אל"מ (מיל') מוטי יוגב, סגן יו"ר מוא"ז מטה בנימין ומועמד הבית היהודי לכנסת 

עם התחדשותה של מדינת ישראל התמודדו רבני הציונות הדתית עם סוגיות הלכתיות מורכבות: ברפואה המודרנית, בחקלאות, בגיור ובהלכות צבא. סוגיית השתתפותן של נשים במלחמת מצווה נותרה בין הפסק האוסר ובין מציאות שבה כ-20 אחוזים מבוגרות החינוך הציוני-דתי משרתות בצה"ל.

לסוגיית גיוס הנשים צדדים שונים: הצורך האמיתי, ההלכה, הצד החברתי וערכי שוויון מעוותים. 

הגמרא מדריכה אותנו שדרכו של האיש לעשות מלחמה ולא דרכה של האישה. המשנה במסכת סוטה מסייגת את יציאתן של נשים רק למלחמת מצווה, ופירושים רבים נכתבו על כך.

בצה"ל יש כמה תפקידים שיכולת הבנות למלא אותם גבוהה מיכולת הבנים, ובאופן החיוני לביטחון ישראל. יש תפקידים שתלויים באופי השירות, בחוסנה של הבת ובשילוב הראוי. אולם מנגד, יש תפקידים מיותרים ולא ראויים לשירות בנות. ככלל, לאישה יש ייעודים גדולים אחרים בחייה, בבניין משפחות ישראל והאומה בכללותה. 

עמוד 1 מתוך 2
הקודם | הבא