בשבע 522: כלכלה והלכה: אבק ריבית

איסור ריבית מהתורה נוהג בהלוואה בלבד, ובתנאי שהסיכום על תשלום הריבית נעשה בעת מתן ההלוואה.

תגיות: כלכלה ריבית
הרב שלמה אישון , י"ז בכסלו תשע"ג

איסור ריבית מהתורה נוהג בהלוואה בלבד, ובתנאי שהסיכום על תשלום הריבית נעשה בעת מתן ההלוואה. אולם חכמים הרחיבו את האיסור למקרים נוספים, כגון ריבית הניתנת בדרך מקח וממכר, ריבית מאוחרת ועוד. הריבית האסורה מדברי חכמים מכונה אבק ריבית. 

בחיי היום יום אנו עלולים להיתקל במצבים רבים של אבק ריבית. כך למשל, כאשר או מעוניינים לרכוש מוצר, ובעל העסק מציע לנו שתי אפשרויות: תשלום במזומן במחיר זול יותר, או פריסת תשלומים בהם סך כל התשלום יהיה גבוה יותר. במצב זה מותר יהיה לנו לבחור באופציה של תשלום במזומן, אך בחירת האופציה של התשלומים תיחשב אבק ריבית, שהרי יש בה תשלום נוסף למוכר בתמורה לאשראי שהוא מעניק לנו. על מנת שנהיה רשאים לשלם בתשלומים, יהיה עלינו לסכם עם המוכר שהתשלומים ייעשו על צד היתר עיסקא, כנהוג בבנקים. 

בעניין זה יש לציין שלעיתים ניתנת פריסת התשלומים לא על ידי המוכר אלא על ידי חברת האשראי (עסקת קרדיט), כלומר שהמוכר מקבל ישירות את מלוא התשלום מחברת האשראי, ואנו פורעים לחברת האשראי את הסכום בתשלומים. במצב זה, היות שהאשראי ניתן על ידי חברת האשראי, ניתן לסמוך על היתר העיסקא שבו מצוידת חברת האשראי ואין צורך בהיתר עיסקא נוסף. 

דוגמה נוספת של אבק ריבית היא הלוואת 'סאה בסאה'. מדובר בהלוואת כמות מסוימת של פירות, תוך סיכום שבתום תקופת ההלוואה יחזיר הלווה כמות זהה. חכמים אסרו זאת, מחשש שבינתיים יתייקרו הפירות ונמצא שהמלווה יקבל יותר ממה שנתן. אולם כאשר מדובר בשכנות שמלוות זו לזו כוס חלב או כמה ביצים וכדומה, היות שמדובר בכמות קטנה, קיימת הנחה שהשכנות מוחלות זו לזו על הפרשי המחיר ולכן לא אסרו זאת חכמים.

הכותב הוא ראש מכון כת"ר