בשבע 522: פרשנות - הטבות סוף שנה

סוף שנת המס, החל בסוף השנה האזרחית, הוא הזדמנות מצוינת לנצל את הטבות המס שמעניקה המדינה לאזרחיה

תגיות: כלכלה מיסים
אבי מויאל , י"ז בכסלו תשע"ג

סוף שנת המס, החל בסוף השנה האזרחית, הוא הזדמנות מצוינת לנצל את הטבות המס שמעניקה המדינה לאזרחיה בגין הפקדותיהם לחיסכון לטווח ארוך (קרן פנסיה) ולטווח בינוני (קרנות השתלמות). בחינה של ההטבות שמעניקה המדינה מגלה שמדובר בסכומים משמעותיים מאוד, במיוחד למפקידים שמדרגת המס השולי שלהם (במס הכנסה) גבוהה. מדובר בהטבות של אלפי שקלים ויותר בשנה, ולכן מומלץ מאוד לנצל אותן עוד השנה. 

עצמאים

ההטבה המשמעותית ביותר ניתנת לעצמאי (עוסק מורשה) שמפקיד לפנסיה. הוא זכאי להפריש מהכנסה השנתית החייבת שלו בפועל ועד הכנסה של 204 אלף שקלים 16 אחוזים, כלומר 32,640 שקלים, המחולקים ל-5 אחוזים מהתקרה שעליהם ניתנת הטבת זיכוי של 35 אחוזים, ועוד 11 אחוזים מהתקרה שעליהם ניתנת הטבת ניכוי. סך הטבת המס השנתית המקסימלית תסתכם ב-14,341 שקלים.

חשבון פשוט מראה כי אצל עצמאי שמדרגת המס השולי שלו היא 48 אחוזים, הטבת המס עולה על 40 אחוזים מההפקדה. 

הטבת מס נוספת לעצמאים קיימת כאמור בקרנות ההשתלמות, שאליהן רשאי העצמאי להפקיד כספים. הוא זכאי להפריש מההכנסה השנתית החייבת שלו בפועל ועד הכנסה של 255 אלף שקלים  7 אחוזים. הטבת ניכוי תינתן עבור הפקדה של 4.5 אחוזים מתקרת ההכנסה השנתית. סך הטבת המס השנתית המקסימלית תסתכם ב-5,508 שקלים.

מומלץ לפנות לרואה החשבון המלווה את העסק על מנת לקבל ממנו את ההכנסה החייבת.

שכירים

גם אצל שכירים ניתן לעיתים לזכות להטבות מס בגין הפרשות עצמאיות ('עמית מוטב'), במקרה זה רק לפנסיה. זאת אם הפרשות המעסיק לפנסיה מתבצעות בגין שכר הנמוך משכרו של השכיר בפועל. במקרה כזה רשאי השכיר לבצע הפקדות עבור השכר הנוסף, עד תקרה של 8,500 שקלים נוספים, ולקבל את ההטבות בזיכוי וניכוי (כמו עצמאי). 

חלק מהמעסיקים מסייעים לעובדים לבצע הפרשות אלו הכוללות את התחשבנות המס באמצעות התלוש. במידה ומקום העבודה איננו מעוניין לסייע (והוא לא חייב בכך), יש לבצע את ההפקדות עצמאית ולהגיש בראשית השנה הבאה דו"ח למס הכנסה, תוך צירוף אישור על ההפקדה.

הכותב הוא מומחה לביטוח פנסיוני במיטב גמל ופנסיה בע"מ