בשבע 526: פרשנות - זכויות העובדים בעת פירוק

עו"ד משה מליק , כ"ח בטבת תשע"ג

עובדים רבים מפוטרים על רקע מצבה הכלכלי הקשה של החברה שבה עבדו, בלי ששולם להם שכרם והפיצויים הכספיים המגיעים להם בגין פיטוריהם. במאמר זה נסביר כיצד יוכלו העובדים לממש את זכאותם ולקבל פיצויים כספיים. 

כאשר חברה אינה מסוגלת לשלם את חובותיה לנושיה, יוכלו הנושים לפתוח נגדה בהליך משפטי של פירוק החברה בבית המשפט המחוזי. בשלב מסוים, בכפוף לדין ולשיקול דעת בית המשפט, יינתן צו פירוק כנגד החברה וימונה לה מפרק. תפקידו של המפרק הוא לנהל ולרכז את כל נכסי החברה ולחלקם בין כלל נושי החברה בהתאם לקבוע בחוק. 

גם עובד שכיר שלא שולם לו שכר עבודתו ופיצויי הפיטורים הוא נושה של החברה המתפרקת, והוא זכאי לקבל כספים, עד למקסימום הסכום הקבוע בחוק. 

עובד המבקש לממש את זכאותו האמורה לעיל ימלא טופס תביעת חוב, ובו יפרט את גובה החוב שלטענתו חבה לו החברה. לטופס יצורפו מסמכים שעל פיהם ניתן להוכיח את החוב המגיע לו, שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה, מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת גמל בתאריך הפסקת עבודתו, אסמכתאות לרצף בעבודה ואישור מהבנק או המחאה מבוטלת לאימות פרטי בעלי החשבון. 

העובד יוכל לפרט בתביעת החוב, בין היתר, את הסכומים המגיעים לו בגין: שכר עבודה שלא שולם, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל, שכר שעות נוספות, פדיון ימי חופשה, נסיעות, תוספת חגים, ביגוד, דמי הבראה, תמורת דמי הודעה מוקדמת, משכורת 13 וכיו"ב.

את תביעת החוב בצירוף המסמכים הרלוונטיים יש להגיש בתוך שישה חודשים ממועד מתן צו הפירוק על ידי בית המשפט לכונס הרשמי שתפקידו, בין השאר, לקלוט את תביעות החוב שהתקבלו מן הנושים ולהעבירם לבעלי התפקידים שמונו על ידי בית המשפט בתיקים השונים. במידה והתביעה אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים, יישלח התשלום לחשבון הבנק של העובד.

חשוב לציין עם זאת כי פרטיו של כל מקרה שונים, וכי יש להתייעץ עם מומחה בתחום לפני ביצוע פעולה כלשהי במקרה שכזה.

הכותב הוא עורך דין המתמחה בדיני עבודה