בשבע 529: נביאים בסביבה

שמואל אדלמן , כ' בשבט תשע"ג

מצווה מן המובחר לקרוא בספרי נביאים וכתובים הכתובים על קלף כשר כדת וכדין. ואולם, העלות הגבוהה וסדר עדיפויות לצרכים אחרים מקשים על מציאת תורמים. בשל כך במקומות רבים מסתפקים בקריאה מתוך ספר תנ"ך שלם. תלמידי ישיבת גרודנא באר יעקב, ישיבה גבוהה ליטאית, החליטו לפני כעשר שנים להירתם  למיזם ארוך שמטרתו הכנסת כל ספרי הנביאים והכתובים להיכל הישיבה, כדי לאפשר את הקריאה באופן הראוי והמהודר ביותר. בברכת ראשי הישיבה ובעידודם נאסף בכל שבוע ביום רביעי בעת ארוחת הצהריים שקל מכל בחור עבור קרן מיוחדת שהוקמה לצורך מלאכת הכתיבה. בנוסף לכך החלו התלמידים לאסוף פחיות שתייה למחזור. 

"ידענו שזה יהיה תהליך ארוך", מספר מנחם אפשטיין שלמד בעבר בישיבה והיה ממובילי המיזם, "חשבנו על דרכים יצירתיות והבנו שהדרך להשלמת המשימה תהיה מורכבת מצירוף אגורה לאגורה. תלינו מודעות ובהן ביקשנו מכל אחד להירתם ולעשות מצווה גם בפסולת. הצבנו פחי מחזור על יד מכונת הפחיות ובפנימיות, והכסף שנאסף הוקדש למטרה".

תלמידי הישיבה נענו לבקשה והרוויחו תרומה לאיכות הסביבה המשמשת אמצעי למטרה קדושה. מנהל הישיבה, נפתלי, אומר לנו כי הנהלת הישיבה עודדה את התלמידים והשתתפה בעלויות של חשמל וניקיון של מכונות השתייה ומכונת עוגות כדי לקדם את המיזם. האגורות הלכו והצטברו והפכו לשקלים בודדים ואחר כך לאלפים, והיכל הישיבה החל להתמלא אט אט בספר אחר ספר. תלמידים חדשים נוספו לספסלי הישיבה, ראשוני המיזם כבר הספיקו להינשא ולהמשיך בדרכם וכעבור עשור שנים הושלמה המשימה. 

במוצאי שבת פרשת בשלח נערך בחדר האוכל של הישיבה מעמד חגיגי לכבוד המאורע. רבני הישיבה, הרב צבי דרבקין והרב יצחק הקר שליט"א, נשיא הישיבה הרב כהנמן שליט"א ורב היישוב באר יעקב נשאו דברי שבח וחיזוק לתלמידים. במהלך הערב רקדו הרבנים כשהם אוחזים בספרים המהודרים יחד עם בוגרי הישיבה ותלמידיה הנרגשים. מעבר להצלחת המיזם, למדו תלמידי הישיבה על ערך ההתמדה. "ראשי הישיבה שחלקו לנו שבחים, הדגישו בפנינו את הערך של איסוף שקל לשקל", אומר לנו אחד מתלמידי הישיבה, "עוד צעד ועוד צעד, תרומה קטנה שמצטרפת יחד לעוצמה אדירה, זה שיעור שאני לוקח איתי גם ללימוד תורה וכלקח לחיים".