גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 530ראשיהפצה

חוק יסוד המדינה היהודית - רביבים

להפוך את העקרונות החשובים של הסטטוס-קוו בענייני דת ומדינה לחוקי יסוד. הרכב הכנסת מוכיח שהציבור מעוניין בחיזוק הזהות היהודית. לעגן בחוקי יסוד נושאים כמו שבת, נישואין וגירושין כהלכה וחוק השבות. הנחיתות החוקתית של חוקי היהדות מאפשרת לבתי המשפט לשחוק אותם באמצעות חוקי היסוד. האם ברית מילה וסדר פסח מוכיחים שהחקיקה הדתית מזיקה?. חובת החולה לפשפש במעשיו ולבדוק את השורש הרוחני של מחלתו. תפילה לפני טיפול רפואי . ברכה לאחר טיפול רפואי שיש בו סכנה.
07/02/13, 01:27
הרב אליעזר מלמד

משימתה של הכנסת החדשה

לאחרונה אנו שומעים קריאה לבחון מחדש את הסטטוס-קוו בענייני דת. אכן כך, הגיע הזמן לטפל בצביון היהודי של מדינת ישראל ולעגן את העקרונות החשובים שבבסיס הסטטוס-קוו באופן חוקתי.

יש הסבורים שהציבור הישראלי הולך ומתרחק מהעקרונות הדתיים שהנחו את קובעי הסטטוס-קוו, והיום כבר לא נכון לכפות מנהגים דתיים כבעבר באמצעות חקיקה. אולם מהרכבה של הכנסת החדשה ניכר שהתהליך הוא הפוך: הציבור הרחב מבין שחייבים לחזק את הזהות היהודית של המדינה, והמפלגות השונות נענות לרצונו ומצרפות חברי כנסת דתיים לשורותיהן. כך הגענו לכארבעים חברי כנסת דתיים, כאשר גם מאלו שאינם מוגדרים דתיים - רבים מחשיבים את עצמם כמסורתיים ומצהירים בפומבי שהזהות היהודית של המדינה חשובה להם מאוד. 

קביעת הזהות היהודית בחוקי יסוד

הגיע הזמן לקבוע בחוק יסוד את מעמדה של השבת, שצריכה להישמר בכל המסגרות הממלכתיות והציבוריות. לא ייתכן שערך מרכזי כל כך בחיי עמנו יבוא לידי ביטוי בהסכמים זמניים או בחוקי עזר עירוניים בלבד. כשם שערך כבוד האדם וחירותו מעוגן בחוק יסוד, ולא נסמך על רצונו הטוב של כל אדם טוב והגון, כך צריך לקבוע את השבת בחוק יסוד.

גם החוקים הקיימים כיום בקשר למעמד האישי בנישואין וגירושין, לפיהם קשרי משפחה או התרתם נקבעים על פי ההלכה בבתי דין רבניים כמסורת ישראל סבא, צריכים לקבל מעמד גבוה של חוקי יסוד. לאחר מכן אפשר יהיה למצוא לבעיות אישיות וחריגות פתרונות בתקנות שונות, אבל אסור שבעיות אלו יפריעו למדינת ישראל לעגן את קדושת המשפחה בחוק יסוד. כיום בעקבות בעיות אישיות חריגות, בית המשפט העליון מכרסם במעמד בתי הדין וערכי המשפחה היהודית בשם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עיגון חוקי נישואין וגירושין בחוק יסוד ימנע כרסום מסוכן זה.

גם את חוק השבות הידוע הכרחי לעגן בחוק יסוד, שכן חוק השבות הוא אחד הסממנים המובהקים לזהותה היהודית של המדינה, וכיוון שאינו חוק יסוד, בית המשפט העליון מכרסם בו בשם ערכי הדמוקרטיה.

גם את שמירת הכשרות במוסדות המדינה ובמוסדות הציבור יש לעגן בחוק יסוד.

גם אופיו היהודי של צה"ל צריך להיקבע בחוק יסוד, ועל ידי כך רבים מן החששות של בני הציבור החרדי יתפוגגו.

גם מעמד לימוד התורה בישיבות צריך להיקבע בחוק יסוד, כאחד הערכים החשובים של התחייה הרוחנית שבשיבת ציון. 

יהודית ודמוקרטית

רבים מנציגי הציבור החילוני טוענים תמיד שהמדינה היא "יהודית ודמוקרטית". אם כך, לא ייתכן שהצד הדמוקרטי יקבל גיבוי ומעמד בחוקי יסוד ובעוד חוקים רגילים רבים, ואילו הצד היהודי יקבל ביטוי מצומצם ונחות ערך בחוקים רגילים. חוסר איזון זה יוצר מצב שבכל התנגשות משפטית בין ערכים חילוניים ליברליים ליהדות, מעמדה של היהדות על התחתונה. 
עמוד 1 מתוך 2
הקודם | הבא