גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 530ראשיהפצה

הרפורמה האחרונה של נאמן - שופטים ושוטרים

שר המשפטים יעקב נאמן פתח את הקדנציה שלו בניסיון נועז לפצל לשניים את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר שנאלץ להתקפל מול לחצי הגוורדיה המשפטית, הוא שקע בתרדמה למשך ארבע שנים. רגע לפני סיום כהונתו הוא מבקש להעביר רפורמה שתכפיף את לשכת עורכי הדין ליועץ חיצוני.
07/02/13, 01:27
יאיר שפירא

כבר ארבע שנים ישן לו עו"ד יעקב נאמן שנת ישרים. השבוע, רגע לפני שהוא מפנה את לשכת שר המשפטים, הוא הקיץ פתאום. אחרי קדנציה סוערת של קודמו בתפקיד, פרופסור דניאל פרידמן, נראה היה תחילה כי שנותיו של נאמן במשרד המשפטים עומדות להיות משמעותיות לא פחות. השר החדש-ישן, שהודח מתפקידו בממשלת נתניהו הראשונה לאחר שפרקליטת המדינה יחד עם היועץ המשפטי לממשלה באותם ימים קשרו נגדו קשר ותפרו לו תיק, חזר אל המשרד והפיח תקוות שהפעם הוא לא יסתפק בדברי תורה מעת לעת, בעיקר בהרמות כוסית. נאמן כיוון אל השערה וביקש לעשות את המהפכה הדרושה במשרד המשפטים - פיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה.

כל מדינה ושיטת הממשל שלה. כל מדינה והשירות הציבורי המיוחד לה. אך הכלל הנהוג בעולם הוא שמשפטן בכיר אחד מעניק לממשלה ייעוץ משפטי. כמו יועץ משפטי של כל אדם, גוף ומוסד, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא להצליח להוציא אל הפועל את הרצונות של לקוחותיו בדרך חוקית. הוא גם זה שמייצג אותם בפני בתי המשפט. ולכן אם הוא עובד לשביעות רצונו של ראש הממשלה והשרים, מה טוב. אם לא - הוא מוחלף. 

משפטן בכיר אחר משמש כתובע הכללי. זהו תפקיד ביניים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת. הוא האיש המוסמך להחליט בנושאים פליליים. הוא מפקח על כל גופי התביעה, ובראשם הפרקליטות, ובמידה רבה הוא זה שמפקח גם על גופי האכיפה. אסור כמובן שאדם כזה יהיה כפוף לאיש, חוץ מהכרעות הרשות השופטת. הוא לא עובד אצל ראש הממשלה והשרים, שהרי סמכותו כתובע פלילי תקפה גם לגביהם. הוא עצמאי לגמרי בהחלטותיו ובהנחיות שהוא מתקין עבור אלו הכפופים לו.

מדינת ישראל גידלה מפלצת בדמות משרה החולשת גם על הייעוץ המשפטי לממשלה וגם על התביעה הכללית. אדם שמצד אחת אמור לייעץ לממשלה על המותר והאסור, ומצד שני סוברני לחלוטין בהחלטותיו. אדם שמצד אחד מייצג את הממשלה, ומאידך אי אפשר להחליפו ובמידה רבה גם אי אפשר להתווכח עם קביעותיו. אם זה נשמע לכם כמו פגיעה ביכולת הממשלה לשלוט, כמו פגיעה בדמוקרטיה, הרי שזה העניין בדיוק.

יצור הכלאיים הזה הוא המקור ללא מעט שערוריות מפורסמות, ושערוריות שראוי היה שיתפרסמו. אחת מהן היא למשל ההנחיה שהוציא לפני שנים יועץ משפטי לממשלה, בה הוא קבע כי היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה כפופים אליו. אם הוא היה רק יועץ משפטי לממשלה, הרי שזו היתה המלצה שהממשלה והשרים היו יכולים לקבל או לדחות. אבל הוא גם התובע הכללי, ולכן לא בטוח שמותר להם בכלל להתווכח. עיוות אחר, מקומי וקטן אך מפורסם מאוד, הוא סיפור מגרון. שם היועץ המשפטי לממשלה הציג בבית המשפט עמדה מנוגדת לדעת הממשלה. אם הוא היה רק יועץ משפטי לממשלה, הרי שראש הממשלה היה יכול פשוט לפטר אותו. להודיע לבית המשפט שהאיש שמייצג אותו כבר לא מייצג אותו, ולשלוח במקומו יועץ משפטי חדש. אך כאן מדובר בתובע כללי, אחד שאי אפשר לפטר סתם בגלל שלא מרוצים משירותיו. וכך מוגשת לא פעם לבית המשפט 'עמדת מדינה' שהיא לא עמדת הממשלה אלא עמדת הפקידים של משרד המשפטים.

הכובע הכפול של היועמ"ש קיים אמנם מאז קום המדינה, אך מדובר במפלצת שהולכת ומתפתחת, הולכת ומנכסת לעצמה כוח וסמכויות. ההשתלטות של השנים האחרונות על היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה היא רק דוגמה אחת מני רבות. דוגמה אחרת היא למשל הרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבנייה. 
עמוד 1 מתוך 2
הקודם | הבא