בשבע 533: פרשנות - קרן, קיימת

משה ורנר , י"ח באדר תשע"ג

אחד מאפיקי החיסכון המוכרים ביותר לטווח הבינוני הוא קרן השתלמות, האפיק ההוני היחיד הקיים היום בשוק הביטוח הפנסיוני. על פי שמה, מיועדת קרן השתלמות לכאורה לאפשר לעובד השתלמות והתפתחות מקצועית. אולם כיום, מלבד אצל מורים, אין קשר בין הייעוד המקורי והשימוש שנעשה בקרנות הללו. למעשה, מדובר באפיק חיסכון מקובל, המגלם נכון להיום הטבות מס משמעותיות מאוד לחוסכים במסגרתו. 

המאפיין החשוב ביותר של קרן ההשתלמות הוא הקשר בינה ובין שכר העבודה. אם אתם שכירים, מדובר פשוט בהטבת שכר שמעניק המעביד. כנגד הפרשה של 2.5 אחוזים מהשכר, מפריש המעביד סכום השווה ל-7.5 אחוזים ממנו. ההפרשות לקרן ההשתלמות אינן חייבות במס הכנסה, בביטוח לאומי וכדומה, כך שמדובר למעשה בהכנסה פטורה ממס. אולם כמו כל הטבה, ובשונה מהמצב בנוגע לפנסיה, הענקתה תלויה ברצונו הטוב של המעביד. אצל עצמאי ההפרשה היא עצמאית, והסכום המקסימלי משתנה בהתאם להכנסה השנתית, אך איננו עולה על 18,120 שקלים בשנה.

הטבת מס נוספת שקיימת בכל קרנות ההשתלמות היא פטור ממס על רווחי הון. הפטור הזה משמעותי מאוד, משום שהמס על רווחי ההון שוחק באופן משמעותי את התשואה על השקעות. 

את הסכום הנצבר בקרן ההשתלמות ניתן לפדות לאחר שש שנות חיסכון, אולם ניתן להמשיך ולהפקיד לאותה הקרן גם לאחר מכן. כל עוד לא נפדה כסף מתוך הקרן, אין מניעה להמשיך ולהפקיד לתוכה על אף שהיא נזילה. ניתן גם לפתוח קרן חדשה לאחר שש שנים ולהימנע מפדיון הקרן הישנה. במקרה כזה מתחילה הקרן החדשה לצבור ותק ואילו הכספים שבקרן הישנה כבר נזילים. במידה שתחליטו לפדות את הכספים שבקרן הישנה, ניתן יהיה לפדות גם את הכספים שבקרן החדשה על ידי ביצוע תהליך של החלת ותק.

הכותב הוא סוכן ביטוח פנסיוני moshev@shaham.co.il