חדשות ערוץ 7

פופולארי: תג בכותרות
גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 88ראשיהפצה

להטוטי הלשון של שרון - בגליון השבוע

תכניתו של ראש הממשלה אינה "התנתקות" ואינה "הינתקות" – היא טרנספר. וכנגד טרנספר, אפילו עמוס עוז ויוסי שריד הבטיחו להילחם עד חורמה
15/04/04, 00:00
שלמה קור

אנשי לשכת ראש הממשלה העירו לעיתונאים לדקדק במינוח "התנתקות", ולא "הינתקות", וגם שלחו להיוועץ באקדמיה ללשון העברית – וזה עוד להטוט של הולכת שולל מבית מדרשו של שרון.
הולכת שולל? כן, כי המהלך שראש הממשלה דוחף עכשיו – יש עליו הכרזה ברורה של ח"כ יוסי שריד מלפני יותר מעשור: "מי שמגרש כפר אחד, אנשים, נשים וטף, מועד לחולל טרנספר שלם... שלא יהיו בינינו אי הבנות, ושלא ייאמר שלא הוזהרתם מראש: אנחנו את פקודת הטרנספר איננו ממלאים, וגם הילדים שלנו וחניכנו אינם ממלאים אותה!"
יוסי שריד איננו גזען, ולכן ברור שזו עמדת שריד כלפי כל גירוש.

שרון ואולמרט, המהלכים עלינו אימים עם דמוגרפיה, אינם מציעים לגרש את 115 אלף הערבים, שקיבלו תעודות זהות כחולות (כי התחתנו עם ערבים ישראלים) מאז אוסלו. אותם – שרון ואולמרט אינם מציעים לגרש, רק את היהודים.

עמוס עוז הרחיק לכת (לפני שנים אחדות) באמירה - שכל עיתון רציני היה צריך לפרסם היום בעמוד הראשון – נגד תכנית שרון: "טרנספר... לא ניתן לכם, אפילו אם נצטרך לפלג את המדינה... אפילו אם נצטרך להשתטח תחת גלגלי המשאיות, אפילו אם נצטרך לפוצץ את הגשרים".

העיתונות, כלב השמירה של הדמוקרטיה, נעשתה פתאום כלבלב... לא מעמתת את שריד ועמוס עוז עם הכרזותיהם החד-משמעיות, ולא שואלת אותם מדוע עובדים זרים יקרים ללבם אך עובדים יהודים לא כל כך.

כבר הערתי לעיתונאים אחדים:
אילו שרון היה מזיז כפר ערבי – הייתם קוראים לזה "טרנספר". ובכן, מדוע להזזת 8,500 יהודים כל העיתונות קוראת "התנתקות"?

השיבו לי העיתונאים כל אחד בפני עצמו: "אבל ככה נקראת התכנית של ראש הממשלה, זה המונח הרשמי!"

האמנם? כאשר אריאל שרון ומנחם בגין יצאו למלחמה שממשלת ישראל קראה "מלחמת שלום הגליל", העיתונאים הפעילו היגיון עצמאי, ומינוח עצמאי, וקראו לה "מלחמת לבנון".

והנה, לגירוש של אלפים איש מהעיתונאים איננו קורא "טרנספר". רק ברוסיה היתה אחידות כזאת במינוח אצל העיתונאים. ואם המונח הלועזי מפריע – אפשר להציע בעברית: גירוש, הגליה. הרי גם כשהסנהדרין עברה מיהודה לגליל, אמרו חז"ל שהסנהדרין גלתה.

ובימים שממשלת ישראל הפכה עולמות ושחררה 400 רוצחים ועוזרי רוצחים תמורת עבריין אחד, ובמקביל איננה תובעת מידידתנו, מארה"ב, לשחרר יהודי יחיד כמו פולארד, שפעל למען המדינה, מותר לשאול: האם גם בעיתונות, וגם בממשלה, לא עוצרים לרגע לפני שמגרשים גוש יישובים, אשר בין כל תושביו אין אפילו סרבן שרות אחד, גוש אשר כל בחוריו מתנדבים ליחידות מובחרות?!

בנינו מדינה, המרוממת את אויביה ורומסת את אוהביה, אז אם כבר הפסיקה הממשלה לחשוב בעברית, ראוי לקרוא לתכנית שרון בשמה העובדתי: תכנית הטרנספר (ובעברית, בכל זאת: תכנית לגירוש יהודים).