בשבע 96: מכתב מצבי הנדל

, כ"א בסיון תשס"ד

בס"ד, ירושלים, י"ז סיון התשס"ד
06/06/2004


לכבוד
מר אריאל שרון
ראש הממשלה

אדוני ראש הממשלה,

הנדון: התפטרותי

הריני להודיעך על התפטרותי מתפקידי כסגן שר במשרד שהחינוך.

התפטרותי זאת מוגשת בתחושת כאב ורחמים על גיבור ישראל שהתדרדר מאיגרא רמה לבירא עמיקתא והשיל מעליו כל ערך ציוני, התיישבותי ודמוקרטי.

תחושת צער עמוק על אדם שידע להעריך ולהוקיר ציבור ציוני נפלא, שידע לכבד מתיישבים אשר שימשו שליחים נאמנים של העם הזה כשהם עומדים בחזית מול מציאות בלתי אפשרית של טרור, רצח, ושכול. שידע גם כי מציאות זו באה עלינו לאחר מהלך הזוי אחד שנקרא "אוסלו".

רחמים על אדם שהיום אינו מסוגל להישיר מבט בעיניי ובעיניי חבריי, המתיישבים החלוצים בגוש קטיף.

צר לי על גיבור ישראל, שלאחר שנים משהגיע לראשות הממשלה במדינת ישראל, נפל בידי יועצים מופקרים שהובילו אותו למעשים מטורפים שהוא עצמו אינו מאמין בהם ולו לשנייה אחת
אדם ש"וויסגלסים" הפכו את ראש ממשלתנו מגיבור לתבוסתן.

עצוב לי על אדם שמוכן בשל מניעים שאינם טהורים, ליישם בריצת אמוק תמוהה, תוכניות של בריחה בזמן מלחמה, תוכניות של גירוש יהודים מאדמתם, תוך מתן פרס לטרור.

כאוב לי על אדם שמצוקתו היא כה גדולה עד שהוא מוכן לנהוג כמו בדיקטטורות חשוכות: הופך על פיה, בזלזול, הכרעה דמוקרטית חד משמעית של חברי מפלגתו ומפטר שרים על מנת להעביר הכרעה מסוכנת ובלתי אחראית במהלך שאין דיקטטורי ממנו.
הדבר מזכיר את ראשי מפא"י שאמרו לאחר מהפך 1977, שצריך להחליף את העם שאינו יודע במי לבחור.

צר לי עליך , מר אריאל שרון.
אני מאמין באמונה שלמה, שבעזרת ה' תוכניתך תאבד, ישובי גוש קטיף, וצפון השומרון יתקיימו לתמיד, ואילו אתה שמבקש לעוקרם ולגרשם – במקום שתיזכר כגיבור ישראל, תהפוך לאפיזודה היסטורית חולפת.
אי לכך, אני מגיש לך ולשרת החינוך את התפטרותי.בברכה,

ח"כ צבי הנדל
סגן שר במשרד החינוך, התרבות והספורט